BizLIVE - VN-Index vẫn đang căng thẳng do áp lực bán ròng của khối ngoại. Định giá thị trường hiện đã về chỉ còn ở mức PE 11 lần.
[BizSTOCK] PE thị trường về chỉ còn 11 lần

MAI HƯƠNG