BizLIVE - Ngân hàng đã đưa VN-Index áp sát lại đỉnh cũ nhưng cũng chính các diễn biến điều chỉnh ở nhóm cổ phiếu này đã kìm thị trường lại.

MAI HƯƠNG