BizLIVE - Giao dịch của khối ngoại vẫn khá tích cực trong các tuần gần đây, ngay cả trong tuần trước Tết.
[BizSTOCK] Khối ngoại mua ròng gần 500 tỷ trong tuần trước Tết Kỷ Hợi

MAI HƯƠNG