BizLIVE - Trong tuần qua, khối ngoại đã có 3 phiên mua ròng rất đáng chú ý khi VN-Index tăng lên 990 điểm.
[BizSTOCK] Khối ngoại đã có diễn biến mua ròng trở lại trong tuần VN-Index lên 990 điểm

MAI HƯƠNG