BizLIVE - Dưới sự dẫn dắt của VCB, nhóm ngân hàng đã có một tuần giao dịch đầy năng lượng. Trong 5 cổ phiếu giao dịch mạnh nhất HOSE đã có 3 mã thuộc về nhóm này.
[BizSTOCK] 3/5 cổ phiếu giao dịch mạnh nhất HOSE là ngân hàng

MAI HƯƠNG