BizLIVE - Từ nay đến 15/8/2014, sẽ có 14 doanh nghiệp chốt danh sách trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu, trong đó 2 doanh nghiệp trả bằng cổ phiếu. Tỷ lệ thực hiện cao nhất là 30%, thấp nhất là 6%.
12 doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mặt trong 2 tuần tới
Ảnh minh họa.

Theo thống kê lịch chốt quyền của các doanh nghiệp niêm yết, trong nửa đầu tháng 8, có 12 doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mặt, 2 doanh nghiệp trả cổ tức bằng cổ phiếu, 2 doanh nghiệp phát hành thêm và 1 doanh nghiệp thưởng cổ phiếu.

Đáng chú ý, CTCP Đá Núi Nhỏ (mã NNC - HOSE) trả cổ tức lần 1 năm 2014 với tỷ lệ cao nhất là 30% (cổ đông được nhận 3.000 đồng/cổ phiếu).

Tập đoàn Vingroup (mã VIC – HOSE) cũng trả cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt với tỷ lệ 21,49%.

Cổ đông nắm giữ 5 cổ phiếu DHC, BTT, VNT, HVG và GLT sẽ nhận được cổ tức bằng tiền mặt là 10%. Ngoài ra, CTCP Hùng Vương (mã HVG - HOSE) còn trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10:1.

Mức cổ tức bằng tiền mặt trả thấp nhất là của CTCP Đầu tư và Thương mại DIC (mã DIC – HOSE) với tỷ lệ 6%.

NGUYỄN QUANG