[Video] Diện mạo tàu metro của Sài Gòn được điều chỉnh thế nào?

Lê Huyền

14:00 22/09/2017

Sau khi nhận các ý kiến đóng góp, tàu metro của Sài Gòn đã có nhiều điều chỉnh như mũi toa bo tròn, bổ sung các chi tiết nội thất...

Theo VnExpress

Từ khóa: tàu metro, sài gòn