Thời gian dự kiến áp thuế BVMT mới với 4.000 đồng/lít xăng là 1/1/2019. Tuy nhiên Bộ Công Thương đang kiến nghị lùi ngày.

Theo Zing News