BizLIVE - Đó là câu hỏi được phóng viên đặt ra tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 3/2
Vì sao không nêu tên lãnh đạo Tổng cục Môi trường bị kỷ luật vụ Formosa?
Ảnh minh họa.
Trước kỳ nghỉ Tết, Bộ Tài nguyên và môi trường đã công bố kết quả xử lý cán bộ liên quan đến trách nhiệm quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường đối với Công ty Formosa Hà Tĩnh.
Theo đó, Bộ đã cách chức 1 Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường và 1 trưởng phòng, 2 phó phòng bằng hình thức khiển trách và cảnh cáo. Tuy nhiên, quyết định không nêu rõ tên của những người bị kỷ luật.
Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 3/2, phóng viên đã đặt câu hỏi vì sao lại không nêu cụ thể những cá nhân bị kỷ luật?
Về vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn cho biết: Vì đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường không có mặt tại cuộc họp báo nên Bộ sẽ có công văn trả lời trực tiếp cho báo chí sau đó.
Trước đó, tại văn bản công bố kết quả xử lý cán bộ liên quan đến vụ Formosa, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết đã tổ chức rà soát, kiểm điểm, nhận trách nhiệm và đã báo cáo với các cơ quan có thẩm quyền; đồng thời yêu cầu Đảng ủy Bộ chỉ đạo kiểm tra, xử lý kỷ luật đảng và Bộ Tài nguyên và Môi trường kiểm điểm, xử lý hành chính các tổ chức, cá nhân liên quan.
Ban cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Kiểm tra Trung ương, các cơ quan có liên quan để kiểm tra dấu hiệu vi phạm của các tổ chức, cá nhân.
Qua kiểm tra, thực hiện quy định của Đảng và Nhà nước về thi hành kỷ luật đảng, kỷ luật hành chính đối với đảng viên, công chức, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đã thi hành kỷ luật đảng bằng hình thức Cách chức Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng cục Môi trường nhiệm kỳ 2015 – 2020 và Bộ Tài nguyên và Môi trường đã thi hành kỷ luật hành chính bằng hình thức giáng chức, bố trí, điều động sang đơn vị khác làm việc đối với một Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường.
Đảng ủy và Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường theo thẩm quyền đã thi hành kỷ luật hai Trưởng phòng, một Phó Trưởng phòng thuộc Tổng cục Môi trường bằng hình thức Khiển trách và Cảnh cáo, đồng thời được bố trí, điều động sang đơn vị khác làm việc.

N.MẠNH