Thu nhập của người lao động ngành Giao thông vận tải đạt 6,4 triệu đồng/tháng

Anh Minh

21:09 07/11/2017

Nếu không tính khối hành chính sự nghiệp, khối doanh nghiệp cổ phần Nhà nước không nắm giữ vốn chi phối đang đứng đội sổ trong bảng lương thu nhập ngành GTVT tính đến tháng 9/2017.

Thu nhập của người lao động ngành Giao thông vận tải đạt 6,4 triệu đồng/tháng

Hiện đời sống, việc làm các đơn vị bảo dưỡng, duy tu đường bộ, đường sắt vẫn rất khó khăn

Theo Công đoàn GTVT Việt Nam, tính đến hết tháng 9/2017 thu nhập bình quân của người lao động trong ngành GTVT đạt khoảng 6,4 triệu đồng/người/tháng.
Trong đó, thu nhập bình quân tại khối đơn vị hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp đạt 6 triệu đồng/người/tháng. Một số đơn vị có thu nhập cao như: Cục Đăng kiểm Việt Nam, Cục Hàng hải Việt Nam, Viện Khoa học công nghệ giao thông vận tải, Ban quản lý dự án 7... đạt từ 7,5 đến 10 triệu đồng/người/tháng. Các đơn vị có thu nhập thấp rơi vào Cục Y tế GTVT, Trường cao đẳng GTVT TW2.
 Đặc biệt một số ban quản lý dự án đang trong giai đoạn cạn việc đang gặp khó khăn về việc làm, thu nhập như Ban Quản lý dự án đường thủy, Ban Quản lý dự án 2 đạt từ 4,5 - 5 triệu đồng/người/tháng.
Tuy nhiên, khối có thu nhập thấp nhất trong ngành GTVT là các doanh nghiệp cổ phần mà Nhà nước không nắm chi phối.
Theo Công đoàn ngành GTVT Việt Nam, sau khi tái cơ cấu, CPH, việc làm của người lao động tại các đơn vị này vẫn còn khó khăn, một số đơn vị người lao động thiếu việc làm phải nghỉ việc luân phiên, tập trung chủ yếu ở các doanh nghiệp xây dựng cơ bản, công nghiệp giao thông và sửa chữa đường bộ, trong đó có một số công ty có công đoàn thuộc Công đoàn Tổng công ty XDCT giao thông 1, Công đoàn Tổng công ty XDCT giao thông 5, Công đoàn Tổng công ty XDCT giao thông 8, Công đoàn Tổng công ty Thăng Long-CTCP...
Hiện thu nhập bình quân của khối này chỉ đạt 6,3 triệu đồng/người/tháng. Một số ít các doanh nghiệp dịch vụ, vận tải có thu nhập cao, đời sống người lao động ổn định như: Tổng công ty Đường sông miền Nam-CTCP, Tống công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP, Công ty cổ phần Du lịch và tiếp thị GTVT Viettravel (đạt từ 8,2 đến 13,5 triệu đồng/người/tháng. Đặc biệt, các doanh nghiệp sửa chữa đường bộ bình quân chỉ đạt 4,8 triệu đồng/người/tháng; Công ty cổ phần Vận tải và thuê tàu và Công ty cổ phần Traenco đạt từ 5 đến 5,5 triệu đồng/người/tháng.
Trong khi đó, thu nhập tốt nhất thuộc về các doanh nghiệp Nhà nước nắm giữ 100% vốn hoặc giữ cổ phần chi phối. Các doanh nghiệp này đều có thu nhập ổn định và ở mức cao so với thu nhập bình quân của ngành, trong đó Tổng công ty Đầu tư Phát triển Đường cao tốc Việt Nam, Tổng công ty Cảng Hàng không việt Nam - CTCP, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam, Tổng công ty Bảo đảm An toàn miền Nam đạt từ 8,1 đến 14 triệu đồng/người/tháng.
Công đoàn GTVT Việt Nam cho biết, tính chung trong toàn ngành GTVT vẫn còn tới 935 lao động thiếu việc làm; nợ tiền lương của người lao động 167,2 tỷ đồng, nợ BHXH 261,3 tỷ đồng; 81 lao động dôi dư chưa được giải quyết chế độ khi doanh nghiệp tái cơ cấu, CPH; 217 lao động chưa được giải quyết chế độ chính sách (ốm đau, thai sản, TNLĐ...), chủ yếu tập trung tại một số đơn vị khó khăn kéo dài từ nhiều năm qua hoặc đang gỉải quyết thủ tục để phá sản doanh nghiệp.

Theo Báo Đầu Tư English