BizLIVE - Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định thi hành kỷ luật 2 nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, ông Nguyễn Hữu Vũ và ông Văn Trọng Lý.
Thi hành kỷ luật 2 nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ
Cuộc họp của Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật về Đảng với nhiều cá nhân trong đó có 2 nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 156/QĐ-TTg và 157/QĐ-TTg về việc thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Hữu Vũ và ông Văn Trọng Lý, nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.
Quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với ông Nguyễn Hữu Vũ, nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, do đã có vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật về Đảng.
Thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với ông Văn Trọng Lý, nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, do đã có vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật về Đảng.
Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và hai cá nhân trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định trên.

HẠ AN