BizLIVE - Thanh Hóa đang là tỉnh dẫn đầu tăng trưởng GRDP trong 6 tháng đầu năm 2019, trong khi đó Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi ở nhóm cuối.
Tách nhóm rõ rệt trong tăng trưởng GRDP 14 tỉnh Duyên hải miền Trung 6 tháng đầu năm 2019
6 tháng đầu năm 2019, tăng trưởng bình quân GRDP của 14 tỉnh Duyên hải miền Trung đạt tới 8,5%, cao hơn hẳn so với bình quân chung cả nước.
Sáu tháng đầu năm nay, tăng trưởng GDP của cả nước có dấu hiệu chậm lại và chỉ đạt 6,76%. Động lực nhìn về những đầu tàu như Hà Nội và TP.HCM với tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) lần lượt đạt 7,21% và 7,61%.
Nhưng, chính 14 tỉnh Duyên hải miền Trung mới là những địa phương có mức tăng trưởng GRDP bình quân nổi bật nhất trong 6 tháng đầu năm 2019.
Báo cáo của Tổng cục Thống kê cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2019, tăng trưởng bình quân của 14 tỉnh Duyên hải miền Trung ước đạt tới 8,5%, cao hơn hẳn so với bình quân chung cả nước. 
Trong đó, Thanh Hóa là tỉnh dẫn đầu trong nhóm với mức tăng trưởng GRDP 6 tháng đầu năm 2019 của tỉnh đạt 22,18%. Đây cũng là mức tăng cao nhất từ trước đến nay và cao nhất trong các tỉnh, thành trực thuộc Trung ương.
Cơ cấu các ngành kinh tế của Thanh Hóa có bước đột phá, chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Trong đó, tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng tăng 2,47% trong khi ngành nông - lâm nghiệp và thủy sản giảm 2,6%, dịch vụ giảm 4,67%...
Trong khi đó, thu hút đầu tư trực tiếp trong 6 tháng đầu năm cũng đạt kết quả tích cực. Thanh Hóa đã chấp thuận chủ trương cho 110 dự án đầu tư trực tiếp (trong đó có 5 dự án FDI), với vốn đầu tư đăng ký các dự án FDI, tăng 49,8%, đạt 13.774 tỷ đồng, dự án FDI gấp 3,1 lần, đạt 44,3 triệu USD. 
Còn theo Cục Thống kê tỉnh Hà Tĩnh, GRDP của tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2019 đạt 12,78%. Đây là mức tăng khá cao trong vòng 5 năm trở lại đây, là tỉnh có tốc độ tăng cao thứ 5 trên cả nước và cao thứ hai trong 14 tỉnh nằm trong vùng kinh tế Duyên hải miền Trung.
Trong đó, ngành công nghiệp tiếp tục đóng vai trò đầu tàu tăng trưởng khá, là nhân tố tác động chính vào tăng trưởng 6 tháng đầu, đóng góp 10,15 điểm phần trăm trong mức tăng trưởng chung của toàn tỉnh. 
Chỉ số sản xuất ngành công nghiệp tăng 32,39% so với cùng kỳ. Trong đó, đóng góp chủ yếu cho tăng trưởng toàn ngành là công nghiệp chế biến chế tạo tăng 37,51%; sản xuất và phân phối điện tăng 2,2%; khai khoáng tăng 34,34%.
Phú Yên là tỉnh có GRDP tăng cao thứ ba với mức tăng 9,2%. Kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển với giá trị sản xuất công nghiệp tăng 10%; giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 3,5%; thu ngân sách trên địa bàn tăng 62%; xuất khẩu tăng 25%; vốn đầu tư phát triển tăng 84,7% so với cùng kỳ năm 2018.
Ở chiều ngược lại, Quảng Ngãi đang là tỉnh của tăng trưởng GRDP thấp nhất trong 14 tỉnh khi chỉ tăng 4,4% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, công nghiêp- xây dựng tăng 3,5%; dịch vụ tăng 6,5%; nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,6%.
Trong khi đó, với tốc độ tăng 6,21%, thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam cùng xếp vị trí thứ 3 trong Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung (gồm 5 tỉnh, thành phố Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định), thấp hơn mức tăng trưởng của Thừa Thiên - Huế (6,87%) và Bình Định (6,7%) và thấp hơn nhiều so với mức tăng bình quân 14 tỉnh nói trên. 

LINH LINH