BizLIVE - Thủ tướng đã chấp thuận nguyên tắc việc tách đoạn từ nút giao Vũng Vằn đến Vũng Tàu dài 8 km (nối 2 đô thị TP Bà Rịa và TP Vũng Tàu) khỏi cao tốc và trở thành đường địa phương.
Tách đoạn nối TP Bà Rịa - TP Vũng Tàu khỏi cao tốc, chuyển thành đường địa phương
Ảnh minh họa.
Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định chấp thuận về nguyên tắc việc điều chỉnh, tách đoạn tuyến từ nút giao Vũng Vằn tới nút giao đường ven biển thuộc dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu thành đường địa phương.
Văn bản này được đưa ra sau khi xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản 4740/BGTVT-KHĐT ngày 18/5/2020), UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (văn bản số 2761/UBND-VP ngày 24/3), ý kiến các Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 3965/BKHĐT-KCHTĐT, Bộ Xây dựng (văn bản số 2850/BXD-HKKT).
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Giao thông vận tải và UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu triển khai các bước tiếp theo đúng quy định của pháp luật về quy hoạch. UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chịu trách nhiệm bố trí ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để đầu tư đoạn tuyến nêu trên, đảm bảo đúng quy định pháp luật.
Trước đó, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu văn bản gửi Thủ tướng về tháo gỡ các vấn đề liên quan đến dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.
Trong đó, tỉnh này cho biết, năm 2016, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) quyết định phê duyệt đề xuất dự án thành phần số 1 đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (đoạn Biên Hòa - Phú Mỹ - cụm cảng Cái Mép Thị Vải) theo hình thức hợp đồng BOT, tổng mức đầu tư 9.228 tỷ đồng. Thời gian hoàn vốn cho dự án dự kiến 22 năm ba tháng. Tuy nhiên, do phương án tài chính phê duyệt không khả thi nên dự án chưa triển khai thực hiện.
Trước tình trạng quá tải của tuyến quốc lộ 51, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu chủ động phối hợp với tỉnh Đồng Nai có văn bản kiến nghị Thủ tướng, Bộ GTVT xem xét giao UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu là cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký kết và thực hiện hợp đồng dự án này.
Ngoài ra, Bà Rịa-Vũng Tàu cũng kiến nghị Thủ tướng và Bộ GTVT giao cho UBND tỉnh là cơ quan quyết định đầu tư dự án thành phần số 2 dài hơn 30 km, tổ chức triển khai dự án theo quy định.
Cụ thể, dự án thành phần 2 (đoạn từ Phú Mỹ-Vũng Tàu dài 28 km và 2,8 km đường nối), tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu kiến nghị Thủ tướng, Bộ GTVT giữ nguyên đầu tư đường cao tốc đoạn từ nút giao Phú Mỹ đến nút giao Vũng Vằn, TP.Bà Rịa) có chiều dài 20 km, giao địa phương chủ động huy động vốn và quyết định đầu tư dự án.
Đoạn còn lại từ nút giao Vũng Vằn đến Vũng Tàu dài 8 km (nối 2 đô thị TP Bà Rịa và TP Vũng Tàu) cho phép tách ra khỏi quy hoạch đường cao tốc để tỉnh quyết định đầu tư tuyến đường trục chính đô thị theo đúng quy hoạch xây dựng.

HẠ AN