Quảng Ngãi họp bất thường bầu Chủ tịch mới

Mạnh Nguyễn

19:09 10/06/2014

BizLIVE - Ông Trần Ngọc Căng vừa được bầu giữ chức Chủ tịch HĐNĐ tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2011-2016.

Quảng Ngãi họp bất thường bầu Chủ tịch mới

ng Trần Ngọc Căng - Tân Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu ra mắt tại kỳ họp.

Ngày 10/06, HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2011- 2016 tổ chức kỳ họp thứ 12 - kỳ họp bất thường để xem xét bầu bổ sung chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011- 2016.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XI, nhiệm kỳ 2011- 2016 đối với ông Phạm Minh Toản để nghỉ hưu theo chế độ.

Sau đó, Thường trực HĐND tỉnh Quảng Ngãi đọc Tờ trình giới thiệu ông Trần Ngọc Căng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi để bầu vào chức danh Chủ tịch HĐNĐ tỉnh. 

Với số phiếu bầu là 49/50, ông Trần Ngọc Căng chính thức được đại biểu HĐND tỉnh bầu giữ chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2011- 2016.

Ông Trần Ngọc Căng hiện đang giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy; sinh ngày 20/9/1960, quê quán: xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi; ngày vào Đảng chính thức 23/3/1990, trình độ học vấn: đại học - cử nhân kinh tế, trình độ chính trị: cử nhân chính trị, đại biểu HĐND tỉnh khóa XI.

MẠNH NGUYỄN

Thăm dò ý kiến
Từ 1/1/2018 khi xăng A92 bị "khai tử", bạn sẽ sử dụng loại xăng nào?