BizLIVE - Tại cuộc họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng sáng 7/2, Bộ Chính trị phân công Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ làm Bí thư Thành ủy Hà Nội.
Phó thủ tướng Vương Đình Huệ làm Bí thư Thành ủy Hà Nội
Chiều 7/2, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng trao Quyết định của Bộ Chính trị phân công Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ (giữa) làm Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020 - Ảnh: VGP
Ông Vương Đình Huệ được phân công làm Bí thư Thành ủy Hà Nội thay ông Hoàng Trung Hải.
Theo quyết định của Bộ Chính trị, ông Hoàng Trung Hải được phân công làm Phó trưởng Tiểu ban văn kiện Đại hội XIII của Đảng (tiểu ban do Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng Tiểu ban).
Ông Vương Đình Huệ sinh ngày năm 1957, quê tại xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Ông Huệ là giáo sư - tiến sĩ kinh tế, ủy viên Trung ương Đảng các khóa X, XI, XII, ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV.
Ông Vương Đình Huệ từng là giảng viên Trường đại học Tài chính - kế toán Hà Nội (nay là Học viện Tài chính), sau đó tiếp tục đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng tại trường này. 
Từ tháng 7/2001 - 6/2006, ông Huệ là Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước, Đảng ủy viên Đảng bộ khối kinh tế Trung ương.
Từ tháng 7/2006 - 8/2011, ông Huệ là Tổng Kiểm toán Nhà nước; Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, Bí thư Ban cán sự Đảng Kiểm toán Nhà nước, Bí thư Đảng ủy Kiểm toán Nhà nước; Đại biểu Quốc hội khóa XIII.
Từ tháng 8/2011 - 12/2012, ông Huệ là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ Trưởng Bộ Tài chính; Đại biểu Quốc hội khóa XIII.
Từ tháng 12/2012 - 1/2016, ông Huệ được bổ nhiệm làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Trưởng ban Kinh tế Trung ương; Đại biểu Quốc hội khóa XIII..
Từ tháng 1/2016 – 4/2016, ông Huệ là Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.
Từ 4/2016 - nay, ông Huệ là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ (tháng 6/2016), Đại biểu Quốc hội khóa XIV.

HOÀNG HÀ