BizLIVE -

Đăng đàn trả lời chất vấn của đại biểu về vấn đề cải cách thủ tục hành chính từ lý thuyết và thực tiễn có nhiều khoảng cách, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, khẳng định sẽ đưa ra khỏi bộ mạnh cán bộ gây phiền hà, nhũng nhiễu, tiêu cực với dân và doanh nghiệp.

Phó Thủ tướng: Phải đưa ra khỏi bộ máy cán bộ gây nhũng nhiễu với dân, doanh nghiệp
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh Minh Huệ

Bị “truy” về cải cách thủ tục hành chính, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng và Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đăng đàn giải trình trước Quốc hội.

Trong phần giải trình sáng nay, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, cho biết trước đây là 1.200 giờ, sau hai năm đã giảm còn 470 giờ.

“Sắp tới khi vào ASEAN (nhóm 5 nước), chúng ta đã giảm số giờ về thủ tục hành chính thuế từ 537 giờ xuống còn 172 giờ; về hải quan đã thực hiện thông quan điện tử 100%”, Bộ trưởng Dũng hứa.

Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội đã nhắc lại lời Thủ tướng đã nói: Chúng ta đã vào cộng đồng ASEAN nhóm 5, nhóm 4. Vậy bao giờ ngành Tài chính đạt được. Nói để Quốc hội hội nghe và tin tưởng?

“Vào ASEAN 6, năm 2015 chúng ta sẽ đạt được. Còn vào ASEAN 4, 5 sẽ thực hiện được vào năm 2016”, Bộ trưởng Dũng hứa trước Quốc hội.

Trong phần trả lời chất vấn của mình, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, đánh giá tổng quan cải cách hành chính (thể chế, bộ máy, cán bộ công chức, thủ tục hành chính, tài chính công) trong thời gian qua đều có những tiến bộ rất quan trọng.

“Trước hết là công khai minh bạch tốt hơn, sát dân, gần dân, lắng nghe ý kiến của dân hơn. Môi trường kinh doanh tiến bộ hơn. Đặc biệt thủ tục hành chính có nhiều tiến bộ trong lĩnh vực thuế, đất đai, tiếp cận điện, BHXH. Tuy vậy đúng là giữa lý thuyết và thực tế còn khoảng cách như đại biểu Nguyễn Bá Thuyền nêu, còn nhiều phiền hà cho dân và doanh nghiệp”, Phó Thủ tướng bình luận.

Trước thực tế đó, Phó Thủ tướng đã nêu ra giải pháp cụ thể. Về biên chế, cần tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế, cơ cấu đội ngũ cán bộ công chức, giảm 2 lấy 1 trong số biên chế hành chính tinh giảm 10%, đơn vị sự nghiệp tinh giảm 20%.

“Đã có 12 bộ, 24 địa phương tinh giản biên chế. Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt tinh giản biên chế năm 2015 các đơn vị hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập. Đến ngày 30/10/2015 đã có 12 bộ, 24 địa phương thực hiện tinh giản biên chế 2015 với số lượng trên 3.300 người, trong đó 2.700 người về hưu trước tuổi, gần 600 người hưởng chính sách thôi việc ngay. Một số tỉnh thành đã đưa ra phương án giảm biên chế”, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc báo cáo.

Cùng với đó là đẩy mạnh xã hội hóa, tăng tự chủ đơn vị sự nghiệp trong khu vực công. Số công chức này lớn chiếm trên 2 triệu người chiếm 38% tổng biên chế. “Làm được khối này thì tinh giảm rất lớn”, Phó thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng cũng cho biết sẽ đẩy mạnh công khai minh bạch chi quản lý hành chính, khoán lương, khoán biên chế. Ứng dụng CNTT trong quản lý, thực hiện chính

phủ điện tử, chính quyền điện tử. Triển khai trung tâm hành chính công để công khai minh bạch và dân giám sát.

“Đặc biệt cần nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, đề cao đạo đức công vụ trong đội ngũ cán bộ, công chức. Chúng ta phải đưa ra khỏi bộ máy cán bộ gây phiền hà, nhũng nhiễm, tiêu cực với dân và DN; luân chuyển cán bộ lĩnh vực nhạy cảm, tăng cường đánh giá cán bộ, hài lòng của người dân”, Phó thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị nhân dân, doanh nghiệp, các hiệp hội, các tổ chức dân cử phản ảnh kịp thời những khó khăn, vướng mắc khi giải quyết thủ tục, cùng Chính phủ phấn đấu cải cách thủ tục hành chính trong 1 số lĩnh vực để bằng mức ASEAN 4 và nâng cao mức sống tối thiểu người lao động.

Về câu hỏi của đại biểu Quốc hội Tô Văn Tám “Đánh giá như thế nào về năng suất lao động của Việt Nam”, Phó Thủ tướng  Nguyễn Xuân Phúc cho hay, từ 2005 – 2014, năng suất lao động của Việt Nam tăng bình quân 3,7%/năm.

“Đây là tín hiệu đáng mừng”, Phó Thủ tướng nhận định.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giải thích thêm, năng suất lao động trong nông nghiệp Việt Nam thấp so với các nước, trong khi lao động nông nghiệp chiếm trên 60%. “Vì vậy đã kéo theo toàn bộ năng suất lao động của cả nước. Trong khi ở các nước năng suất lao động cao chỉ có 3% – 7% dân số làm nông nghiệp”, Phó Thủ tướng giải thích.

Phó Thủ tướng cũng cho biết thêm năng suất lao động của 1 quốc gia phụ thuộc 4 yếu tố: cơ cấu kinh tế, chất lượng lao động  hiệu quả sử dụng lao động, KHCN và máy móc thiết bị phục vụ sản xuất, trình độ tổ chức quản lý lao động.

Từ đó Phó Thủ tướng đưa ra một số giải pháp như chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế để chuyển dịch cơ cấu lao động đưa những ngành có giá trị gia tăng cao, đặc biệt công nghiệp chế tạo, dịch vụ cao cấp. Đưa công cụ KHCN vào sản xuất, đặc biệt thay đổi công cụ sản xuất nhất là trong nông nghiệp và tổ chức sản xuất như cánh đồng mẩu lớn đưa vào cơ giới hóa…

“Đặc biệt quan trọng ở nước ta là nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, nhất là đạo tạo nghề. Ở các nước tiên tiến, một đời người lao động thay đổi 3 – 4 lần làm việc đi đôi là đào tạo nghề lại thích hợp với nhu cầu. Ngoài ra, khi đặt ra yêu cầu nâng cao năng suất lao động cần quan tâm nâng cao mức sống tối thiều cho người lao động”, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết.

MINH HUỆ