Phê chuẩn Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước

K.C

17:39 25/08/2016

BizLIVE - Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn ông Nguyễn Văn Trăm, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2011- 2016 tiếp tục làm Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Phê chuẩn Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước

Ông Nguyễn Văn Trăm, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2011- 2016 tiếp tục làm Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Cụ thể, tại Quyết định 1668/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Văn Trăm, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2011- 2016.
Tại Quyết định 1667/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2016 -2021 đối với: Bà Huỳnh Thị Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2011- 2016; ông Huỳnh Minh Anh, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2011- 2016.

K.C