Ông Đỗ Ngọc Huỳnh được bổ nhiệm làm Trợ lý Thủ tướng

Vạn Xuân

17:01 19/12/2018

BizLIVE - Ông Đỗ Ngọc Huỳnh, Vụ trưởng Vụ Thư ký - Biên tập, Văn phòng Chính phủ vừa được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Trợ lý Thủ tướng Chính phủ.

Ông Đỗ Ngọc Huỳnh được bổ nhiệm làm Trợ lý Thủ tướng

Ông Đỗ Ngọc Huỳnh (đứng) vừa được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Trợ lý Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký các quyết định bổ nhiệm Trợ lý Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ.
Cụ thể, tại Quyết định 1758, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Đỗ Ngọc Huỳnh, Vụ trưởng Vụ Thư ký - Biên tập, Văn phòng Chính phủ, giữ chức Trợ lý Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.
Tại Quyết định 1759, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Hoàng Xuân Hòa, nguyên Vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp, Ban Kinh tế Trung ương, giữ chức Trợ lý Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ.
Tại Quyết định1756, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Trịnh, Hàm Vụ trưởng - Thư ký Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, giữ chức Trợ lý Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam.

VẠN XUÂN

Thăm dò ý kiến
Bạn đã dùng thẻ tín dụng chưa, cảm nhận của bạn về việc dùng thẻ tín dụng là gì?