BizLIVE - Ngày 25/5, thảo luận về Tờ trình của Chính phủ về Nghị quyết miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp, đa số đại biểu Quốc hội tán thành tiếp tục miễn thuế giai đoạn 2021-2025 với số thuế miễn giảm mỗi năm khoảng 7.500 tỷ đồng.
Nhiều đại biểu Quốc hội tán thành đề xuất tiếp tục miễn 7.500 tỷ đồng thuế sử dụng đất nông nghiệp mỗi năm
Quốc hội nghe và thảo luận về Tờ trình dự thảo Nghị quyết về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp.
Miễn khoảng 7.500 tỷ đồng/năm 
Sáng ngày 25/5, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trình bày Tờ trình về dự thảo Nghị quyết về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp trước Quốc hội.
Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết, trong thời gian tới, việc tiếp tục thực hiện miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp như quy định hiện hành là cần thiết bởi nhiều lý do.
Thứ nhất là tiếp tục thể chế hóa quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.
Đồng thời, tiếp tục góp phần khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư vào nông nghiệp, góp phần tái cơ cấu ngành nông nghiệp; tiếp tục góp phần nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp trên thị trường trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế; tiếp tục góp phần hỗ trợ tạo thêm công ăn việc làm cho khu vực nông thôn, nâng cao thu nhập và đời sống người nông dân, góp phần xây dựng nông thôn mới; phù hợp với các cam kết quốc tế của Việt Nam và thông lệ quốc tế.
Vì vậy, Chính phủ trình Quốc hội ban hành Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp: Kéo dài thời gian thực hiện miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp theo quy định tại Nghị quyết số 55/2010/QH12 và Nghị quyết số 28/2016/QH14 đến hết ngày 31/12/2025.
Đối với tác động của dự thảo Nghị quyết, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết, việc tiếp tục miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến hết năm 2025 sẽ không làm giảm thu ngân sách nhà nước do đây là chính sách đang được thực hiện trên thực tế.
“Với số thuế sử dụng đất nông nghiệp được miễn khoảng 7.500 tỷ đồng/năm sẽ tiếp tục là hình thức hỗ trợ trực tiếp cho tổ chức, cá nhân sản xuất nông nghiệp, là nguồn tài chính quan trọng đầu tư trực tiếp cho khu vực nông nghiệp, nông thôn để góp phần đầu tư, mở rộng quy mô sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo hướng hiện đại hoá”, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng nói.
Không để lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm, tham nhũng, lãng phí đất nông nhiệp
Trong nửa cuối buổi sáng và nửa đầu buổi chiều ngày 25/5, các đại biểu Quốc hội đã thảo luận và cho ý kiến về Tờ trình về dự thảo Nghị quyết về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp.
Qua thảo luận, các đại biểu Quốc hội cơ bản nhất trí với Tờ trình của Chính phủ về sự cần thiết tiếp tục ban hành chính sách miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp cho giai đoạn 2021-2025 nhằm giảm bớt khó khăn cho người nông dân, thúc đẩy kinh tế nông nghiệp phát triển, khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư vào nông nghiệp, góp phần tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại hóa; nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp trên thị trường trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, đặc biệt trong việc ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.
 Đại biểu Nguyễn Ngọc Phương - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình nêu ý kiến.
Đại biểu Nguyễn Ngọc Phương (Quảng Bình) cho rằng, doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp vẫn khiêm tốn, quy mô đầu tư còn hạn chế. Để góp phần đưa tỷ lệ doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động đầu tư vào nông nghiệp, việc miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp cần phải triển khai trong thời gian tới.
Cùng với đó phải xem xét, công khai minh bạch, chỉ đạo chặt chẽ, quản lý thực hiện giảm thuế đúng đối tượng được thụ hưởng, tránh sử dụng sai mục đích, để đất hoang hóa; không được để lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm, tham nhũng, lãng phí đất nông nghiệp.
Đại biểu Nguyễn Ngọc Phương cũng đề xuất Chính phủ cần tiếp tục miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân. Kể cả đất đã được thừa kế, trao tặng, nhận chuyển, sử dụng quyền sử dụng đất mà thành viên đã nhận, giao khoán ổn định của hợp tác xã, nông trường quốc doanh, lâm trường quốc doanh để sản xuất nông nghiệp và góp phần thành lập hợp tác xã.
Trong khi đó, đại biểu Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) cho rằng, việc miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp cũng làm giảm hụt nguồn thu ngân sách của Nhà nước (ước tính mỗi năm khoảng 7.500 tỷ đồng) nên cần có sự tổng kết về chính sách này để có phương hướng thực hiện trong thời gian tới. Bởi lẽ, trong thời gian qua, có tình trạng tình trạng người dân để đất bị bỏ hoang hóa không sản xuất, đất bị bỏ hoang chưa được thu hồi. Ngoài ra, có tình trạng thu mua đất nông nghiệp để chờ giá đền bù, bỏ hoang không sản xuất...
Đại biểu Phạm Văn Hòa thống nhất về việc tiếp tục miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến năm 2025. Tuy nhiên, sau thời gian này, Chính phủ cần có sự tổng kết, đánh giá lại để Quốc hội sẽ có chủ trương thực hiện tiếp theo.
Phát biểu kết luận phiên thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển khẳng định, trên cơ sở các ý kiến góp ý tại phiên họp hôm nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ nghiêm túc tiếp thu và giải trình; đồng thời chỉ đạo Ủy ban Tài chính - Ngân sách và Ban soạn thảo tiếp tục hoàn thiện dự thảo nghị quyết trước khi trình Quốc hội xem xét, thông qua.

H.HÀ