BizLIVE - Đó là khẳng định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng tại buổi làm việc với đại diện 13 bộ sáng 30/5.
“Muốn chống tham nhũng vặt, nội bộ các cơ quan cũng phải cải cách”
Tổ công tác của Chính phủ làm việc với các bộ sáng nay.
Sáng nay (30/5), Tổ công tác của Thủ tướng đã làm việc với 13 bộ về tình hình nợ đọng văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh, các đề án, nhiệm vụ nợ đọng.
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủMai Tiến Dũng cho biết, từ đầu năm 2019, Thủ tướng  Chính phủ đã có nhiều văn bản chỉ đạo và yêu cầu các bộ, cơ quan cần tiếp tục phát huy kết quả đạt được của năm 2017 và 2018, tập trung các nguồn lực đẩy nhanh tiến độ trình Chính phủ, Thủ tướng ban hành các văn bản quy định chi tiết.
Ngày 22/3, Tổ công tác đã có buổi làm việc với các bộ để rà soát, đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ trình ban hành các văn bản quy định chi tiết và đã có báo cáo tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3. Tại phiên họp tháng 4, Tổ công tác tiếp tục báo cáo Chính phủ về tình hình nợ đọng văn bản quy định chi tiết và nợ đọng các đề án.
Sau khi có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, tình hình nợ đọng văn bản chi tiết và đề án có cải thiện. Số văn bản chi tiết nợ đọng giảm từ 16 xuống còn 6 văn bản, thuộc trách nhiệm của các Bộ: Công an, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài chính. 17 văn bản quy định chi tiết có hiệu lực từ 1/7/2019 giảm xuống còn 15 văn bản chưa ban hành, thuộc trách nhiệm của các Bộ: Công an, Công Thương, Quốc phòng, Giáo dục và Đào tạo, Thanh tra Chính phủ.
Số đề án nợ đọng trong 4 tháng là 51/103 đề án. Đến nay, còn nợ đọng 38/123 đề án (chiếm 30,8%), thuộc trách nhiệm của các Bộ, cơ quan: Công an, Quốc phòng, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Giáo dục và Đào tạo, Lao động-Thương binh và Xã hội, Ngoại giao, Nội vụ, Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thanh tra Chính phủ.
Ngoài ra, qua rà soát của Văn phòng Chính phủ, các bộ, cơ quan tham gia buổi làm việc còn nợ đọng 37 nhiệm vụ, trong đó có nhiều nhiệm vụ rất quan trọng liên quan đến hoàn thiện thể chế, tăng trưởng và an sinh xã hội.
Tại buổi làm việc, đại diện các bộ đã giải trình, báo cáo cụ thể tiến độ, các khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện từng nhiệm vụ, nêu giải pháp khắc phục và cam kết thời gian cụ thể hoàn thành nhiệm vụ. 
Trước 13 nhiệm vụ nợ đọng của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổ công tác đề nghị Bộ cần rất quan tâm các nhiệm vụ liên quan tới thực hiện Luật Quy hoạch, hiện nhiều công việc đang phải dừng lại do nhiều quy hoạch không điều chỉnh, bổ sung được do chưa có hướng dẫn chi tiết, ảnh hưởng nhiều tới việc phát triển kinh tế - xã hội.
Đối với Bộ Tài chính hiện còn 20 nhiệm vụ nợ đọng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng cho biết, Thủ tướng rất quan tâm tới vấn đề thanh toán điện tử, hóa đơn điện tử và chính sách thuế khi tham gia các hiệp định CPTPP, cụ thể là dự thảo Nghị định ban hành biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện CPTPP.
Tổ công tác cũng đề nghị Bộ GTVT lưu ý việc hoàn thiện dự thảo sửa đổi Nghị định 86 về kinh doanh vận tải bằng ô tô, cần đánh giá kỹ, tinh thần là nếu không tạo điều kiện cho việc ứng dụng công nghệ mới thì đất nước sẽ lạc hậu…
Không minh bạch trong nội bộ thì không cải cách tốt với bên ngoài được
Kết luận buổi kiểm tra, Tổ trưởng Tổ công tác Mai Tiến Dũng đề nghị các đại biểu báo cáo đầy đủ với Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ để đôn đốc, hoàn thành các nhiệm vụ, đặc biệt là nhiệm vụ hoàn thiện thể chế.
Tổ trưởng Mai Tiến Dũng lưu ý, mgoài các nhiệm vụ được kiểm tra hôm nay, trong tháng 6 cần triển khai 79 đề  án, riêng các bộ tham gia buổi làm việc hôm nay có tới 40 đề án. 
Ông cho biết, cuối tháng 6 sẽ diễn ra phiên họp Chính phủ với các địa phương, tình hình thực hiện các nhiệm vụ sẽ được báo cáo đầy đủ, qua đó đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng và quyết tâm thực hiện nhiệm vụ của các Bộ trưởng. Do đó, các đề án này cần được triển khai thực hiện sớm.
Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng cho biết, sắp tới sẽ khai trương hệ thống e-Cabinet và đi vào Chính phủ phi giấy tờ. Từ tháng 6, Tổ công tác sẽ tập trung kiểm tra việc ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính phủ  điện tử theo tinh thần đẩy mạnh công khai, minh bạch để cải cách thực chất.
“Nếu muốn đẩy mạnh chống tham nhũng vặt và tháo gỡ, xử lý các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp thì ngay trong nội bộ các cơ quan cũng phải cải cách. Không cải cách, không minh bạch trong nội bộ, vụ nọ giấu vụ kia, không điều phối tốt thì cũng không cải cách tốt với bên ngoài được”, Tổ trưởng Tổ công tác nhấn mạnh.

VẠN XUÂN