BizLIVE - UBKT Tỉnh ủy Lai Châu vừa thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách với ông Nguyễn Tiến Tăng và bà Lò Thị Duyên, đồng thời kỷ luật cảnh cáo ông Lê Phú Hiếu do liên quan đến sai phạm tại Sở Y tế.
Lai Châu: Kỷ luật 3 cán bộ liên quan sai phạm tại Sở Y tế
Sở Y tế tỉnh Lai Châu.
Theo đó, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Lai Châu quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Tiến Tăng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh và bà Lò Thị Duyên, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Y tế tỉnh.
Đồng thời, UBKT Tỉnh ủy Lai Châu quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Lê Phú Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Phó bí thư Đảng ủy Sở Y tế tỉnh.
Theo kết luận của UBKT Tỉnh ủy Lai Châu, ông Nguyễn Tiến Tăng trong thời gian làm Giám đốc Sở Nội vụ và bà Lò Thị Duyên, ông Lê Phú Hiếu khi làm Phó giám đốc, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Sở Y tế đã có vi phạm trong công tác cán bộ, chấp hành không nghiêm chỉ đạo của cấp trên, không kịp thời tham mưu giúp UBND tỉnh xử lý vi phạm hợp đồng lao động của Ngành Y tế; không tham mưu tổ chức tuyển dụng viên chức Ngành Y tế, ký thông báo nâng bậc lương cho 196 hợp đồng lao động không đúng quy định; chịu trách nhiệm trong việc tham gia họp Ban Thường vụ Đảng ủy, tập thể lãnh đạo Sở thống nhất hợp đồng lao động, công nhận hoàn thành tập sự, nâng bậc lương cho lao động hợp đồng không đúng quy định; có trách nhiệm trong việc để hợp đồng lao động không đúng quy định thuộc Ngành Y tế kéo dài nhiều năm nhưng không có biện pháp xử lý dứt điểm...
Vi phạm của ông Nguyễn Tiến Tăng, bà Lò Thị Duyên, ông Lê Phú Hiếu là nghiêm trọng, làm giảm uy tín của bản thân, Đảng ủy, Cơ quan Sở Y tế tỉnh Lai Châu.

H.HÀ