BizLIVE - Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định kỷ luật cảnh cáo Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Công và kỷ luật khiển trách hai Thứ trưởng Nguyễn Nhật, Nguyễn Ngọc Đông.
Kỷ luật 3 Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải
Từ trái sang phải: Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông, Thứ trưởng Nguyễn Nhật, Thứ trưởng Nguyễn Văn Công
Ngày 8/7, trang thông tin điện tử của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương vừa công bố kết luận một số nội dung quan trọng tại kỳ họp 37 diễn ra từ ngày 2 đến 4/7 tại Hà Nội. Trong đó, UBKT Trung ương đã xem xét, thi hành kỷ luật Ban cán sự đảng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) và một số cá nhân về các vi phạm, khuyết điểm đã được kết luận tại kỳ họp 35 của UBKT Trung ương.

Theo đó, xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm; căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên, UBKT Trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo với ông Nguyễn Văn Công, Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ GTVT; ông Phạm Viết Muôn, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; ông Trần Ngọc Thành, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam;
Đồng thời, thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách hai Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông, Nguyễn Nhật và ông Nguyễn Ngọc Huệ, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam.
Ngoài ra, UBKT Trung ương cũng đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật Ban cán sự đảng Bộ GTVT nhiệm kỳ 2011 – 2016 và ông Nguyễn Hồng Trường, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ GTVT.

H.HÀ