Khánh Hòa có tân Chủ tịch tỉnh

Kiều Châu

17:00 26/10/2015

BizLIVE -

Ông Lê Đức Vinh, Phó bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa vừa được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2011-2016.

Khánh Hòa có tân Chủ tịch tỉnh

Ông Lê Đức Vinh, tân Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2011-2016.

Ngày 26/10, HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa V (nhiệm kỳ 2011 - 2016) đã tổ chức kỳ họp bất thường tiến hành bỏ phiếu và ra nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa với ông Nguyễn Chiến Thắng về nghỉ theo chế độ.
Đồng thời, các đại biểu HĐND tỉnh Khánh Hòa cũng bỏ phiếu bầu ông Lê Đức Vinh giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa khóa V, nhiệm kỳ 2011-2016.
Ông Lê Đức Vinh sinh ngày 15/12/1965, quê quán xã Diên An, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa, trình độ chuyên môn là Tiến sĩ kỹ thuật xây dựng.
Ông Lê Đức Vinh từng giữ chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016. Tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVII mới đây, ông Vinh vừa được bầu giữ chức vụ Phó bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020.

KIỀU CHÂU