Kéo dài thời gian giữ chức hai vị Phó tổng Thanh tra Chính phủ

Mạnh Nguyễn

07:02 26/07/2014

BizLIVE - Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ nhiệm lại ông Nguyễn Đức Hạnh giữ chức Phó tổng Thanh tra Chính phủ và kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Tổng Thanh tra Chính phủ đối với ông Trần Đức Lượng.

Kéo dài thời gian giữ chức hai vị Phó tổng Thanh tra Chính phủ

Ông Nguyễn Đức Hạnh – Phó Tổng Thanh tra Chính phủ

Thủ tướng Chính phủ vừa chính thức quyết định bổ nhiệm lại ông Nguyễn Đức Hạnh giữ chức Phó tổng Thanh tra Chính phủ.

Đồng thời, Ban Cán sự đảng Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đồng ý kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Tổng Thanh tra Chính phủ đối với ông Trần Đức Lượng.

Về Phó tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Đức Hạnh: ông sinh năm 1957, quê tại Đức Thọ, Hà Tĩnh. Trình độ: Tiến sỹ Khoa học kinh tế; Kỹ sư xây dựng, Cử nhân Luật, Cử nhân chính trị.

Được biết, ông Hạnh đảm nhiệm chức Phó tổng Thanh tra Chính phủ từ 11/2008 đến nay.

Ông Hạnh có trách nhiệm giúp Tổng Thanh tra Chính phủ chỉ đạo thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác tiếp công dân, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo toàn quốc; 

Trực tiếp chỉ đạo về Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực I (Miền Bắc); 

Giúp Tổng Thanh tra Chính phủ chỉ đạo công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ toàn ngành thanh tra; Công tác đầu tư xây dựng của cơ quan Thanh tra Chính phủ.
Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Cục I, Vụ Tiếp dân và Xử lý đơn thư, Trường Cán bộ Thanh tra, kiêm Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng Thanh tra Chính phủ.
​Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Tổng Thanh tra Chính phủ.

Về Phó tổng Thanh tra Chính phủ Trần Đức Lượng: Ông Lượng sinh năm 1955, quê Chương Mỹ, Hà Nội; học vị Cử nhân toán kinh tế, Tiến sĩ kinh tế.

Phó Tổng thanh tra Chính phủ Trần Đức Lượng

Từ 08/1982 đến nay: Công tác tại cơ quan Thanh tra Chính phủ. Hiện tại là Phó tổng thanh tra, Thanh tra Chính phủ.

Ông Trần Đức Lượng có trách nhiệm giúp Tổng Thanh tra Chính phủ  trực chỉ đạo thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng; công tác thanh tra khối văn hóa, xã hội;

Giúp Tổng Thanh tra Chính phủ chỉ đạo công tác xây dựng thể chế, cải cách hàng chính, hợp tác quốc tế và các dự án hợp tác phát triển.

Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Vụ III, Cục IV, Vụ Pháp chế, Vụ Hợp tác Quốc tế và Ban Quản lý các dự án hợp tác phát triển tăng cường năng lực ngành Thanh tra.

​Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Tổng Thanh tra Chính phủ.

MẠNH NGUYỄN

Thăm dò ý kiến
Từ 1/1/2018 khi xăng A92 bị "khai tử", bạn sẽ sử dụng loại xăng nào?