BizLIVE - Ông Bùi Văn Khánh đã được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hòa Bình bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh uỷ và được giới thiệu để HĐND bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình.
Hoà Bình có Phó Bí thư Tỉnh uỷ mới
Lãnh đạo tỉnh Hòa Bình chúc mừng ông Bùi Văn Khánh được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy.
Ngày 9/7, dưới sự chủ trì của ông Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hòa Bình đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt thực hiện giới thiệu, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các chức danh lãnh đạo tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025.
Tại hội nghị, ông Bùi Văn Tỉnh nhấn mạnh việc giới thiệu, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các chức danh lãnh đạo tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025 là nội dung đặc biệt quan trọng, là cơ sở để chuẩn bị công tác nhân sự cho Đại hội Đảng bộ các cấp, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới. 
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hòa Bình đã tiến hành bầu chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020 đối với ông Bùi Văn Khánh (hiện đang giữa chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình), đồng thời giới thiệu để Hội đồng nhân dân tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.
Kết quả bỏ phiếu, 45/45 đại biểu có mặt đồng ý, đạt tỷ lệ 100%.
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hòa Bình thống nhất trình Ban Bí thư chuẩn y kết quả bầu Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020 và giới thiệu ông Bùi Văn Khánh để HĐND tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

N. NGA