BizLIVE - Ông Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình vừa được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021.
Hoà Bình có Chủ tịch UBND tỉnh mới
Ông Bùi Văn Khánh, tân Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Hòa Bình.
Tại Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh Hòa Bình khóa XVI nhiệm kỳ 2016-2021, các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu và biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh Hòa Bình đã thông qua kết quả miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016- 2021 đối với ông Nguyễn Văn Quang, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh nghỉ hưu theo chế độ.
Ông Bùi Văn Khánh sinh năm1964, dân tộc Mường; quê quán xã Thượng Cốc, huyện Lạc Sơn, thường trú tại thành phố Hòa Bình, có trình độ chuyên môn là Tiến sĩ Kinh tế; Cao cấp lý luận chính trị.
Trong quá trình công tác, ông Khánh từng là Phó Chủ tịch UBND thị xã Hòa Bình; Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Hòa Bình; Giám đốc Sở Khoa học-Công nghệ tỉnh Hòa Bình.
Từ tháng 8/2014 đến nay, ông Khánh là Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Đầu tháng 7/2019, ông Khánh được phân công làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình.

H.HÀ