BizLIVE - Sáng 28/10, Sở Nội vụ TP. Đà Nẵng vừa công bố quyết định bổ nhiệm của Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng cho giám đốc các sở: Công Thương, Xây dựng; Trưởng ban quản lý khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp.
Đà Nẵng bổ nhiệm giám đốc sở Xây dựng và Công Thương
Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đặng Việt Dũng (thứ hai từ phải sang) trao các quyết định bổ nhiệm nhân sự. Ảnh: Cổng TTĐT TP Đà Nẵng
Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Đà Nẵng Đặng Việt Dũng đã trao quyết định bổ nhiệm ông Lê Tùng Lâm, Phó Giám đốc Sở Xây dựng giữ chức vụ Giám đốc Sở Xây dựng.
Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Hà Bắc, Phó Giám đốc phụ trách Sở Công Thương giữ chức vụ Giám đốc Sở Công Thương.
Ngoài ra, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng cũng trao quyết định bổ nhiệm ông Phạm Trường Sơn, Phó Trưởng phụ trách Ban quản lý Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng giữ chức vụ Trưởng ban Ban quản lý Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng.
Đại diện phát biểu nhận nhiệm vụ, Trưởng ban Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng Phạm Trường Sơn hứa sẽ nỗ lực hết mình, cùng tập thể cán bộ hoàn thành tốt chức trách, đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố.   

H.HÀ