Chính thức công bố quyết định thanh tra Bộ Y tế

N.Mạnh

14:33 21/09/2017

BizLIVE - Đoàn thanh tra của Thanh tra Chính phủ sẽ thanh tra trách nhiệm Bộ Y tế trong việc quản lý đầu tư xây dựng 2 bệnh viện trọng điểm theo Đề án 125: Bệnh viện Nhi đồng TP Hồ Chí Minh, Bệnh viện 175 Bộ Quốc phòng...

Chính thức công bố quyết định thanh tra Bộ Y tế

Phó tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn (trái) và Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường tại buổi công bố.

Sáng 21/9, tại Bộ Y tế, Đoàn thanh tra của Thanh tra Chính phủ đã tổ chức công bố quyết định về việc thanh tra trách nhiệm của Bộ Y tế và các đơn vị trực thuộc, liên quan trong việc thực hiện quy định về tự chủ theo các Nghị định 43/2006/NĐ-CP, Nghị định 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ; việc quản lý đầu tư xây dựng 02 bệnh viện trọng điểm theo Đề án 125: Bệnh viện Nhi đồng TP Hồ Chí Minh, Bệnh viện 175 Bộ Quốc phòng.
Phó tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn, Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường cùng đại diện lãnh đạo bộ, thanh tra bộ và các thành viên đoàn thanh tra cùng tham dự.
Đoàn thanh tra có 13 thành viên do ông Phan Thăng Long, Phó Vụ trưởng Vụ III- Thanh tra Chính phủ làm Trưởng đoàn.
Thời gian thanh tra là 70 ngày làm việc thực tế kể từ ngày công bố Quyết định. Đoàn Thanh tra có nhiệm vụ tiến hành thanh tra theo nội dung quy định và kế hoạch tiến hành thanh tra được phê duyệt.
Phát biểu chỉ đạo, Phó tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn nêu rõ mục đích, yêu cầu của cuộc thanh tra và yêu cầu Đoàn thanh tra triển khai đúng kế hoạch, có sự phân công , phân nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên của đoàn; thực hiện nghiêm túc quy chế của đoàn thanh tra cũng như các quy định khác của pháp luật về thanh tra.
Phó tổng Thanh tra Chính phủ cũng đề nghị Bộ Y tế cũng như các đơn vị có liên quan tạo mọi điều kiện để đoàn thanh tra hoàn thành nhiệm vụ với hiệu quả cao nhất. 

N.MẠNH