BizLIVE - Chỉ có 33,29% số người bị trễ hẹn trong cả nước nhận được thông báo của cơ quan hành chính nhà nước về việc trễ hẹn và chỉ có 18,6% nhận được xin lỗi của cơ quan về việc trễ hẹn. 
Chỉ 18,6% người dân nhận được xin lỗi về việc trễ hẹn
Ảnh minh họa.
Ngày 24/5, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ Trương Hòa Bình chủ trì hội nghị công bố Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2018.
Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2018 (Chỉ số SIPAS 2018) mang đến một bức tranh toàn diện, chi tiết về chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công và sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đối với người dân, tổ chức ở 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương  trong cả nước.
Báo cáo SIPAS 2018 đánh giá trên các góc độ tiếp cận dịch, việc công khai và tuân thủ các quy định thủ tục hành chính, việc giao tiếp và xử lý công việc của đội ngũ công chức, kết quả cung ứng dịch vụ cho đến tiếp nhận, xử lý các ý kiến góp ý, phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp.
Theo Báo cáo SIPAS 2018, tỷ lệ người dân, tổ chức hài lòng với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước nói chung trong cả nước là 82,99%; tỷ lệ người dân, tổ chức hài lòng với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước nói chung của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nằm trong khoảng 69,98% - 97,88%. Như vậy, tỉnh có chỉ số hài lòng cao nhất là 97,88% và tỉnh có chỉ số hài lòng thấp nhất là 69,98%, sự cách biệt xấp xỉ 28%. 
Một nửa số tỉnh trong cả nước có chỉ số hài lòng nằm trong khoảng 81,92% - 97,88%, một nửa số tỉnh có chỉ số hài lòng nằm trong khoảng 69,98 - 81,92% do đó có thể thấy gần một nửa số tỉnh, thành phố trong cả nước cần nỗ lực để đảm bảo mục tiêu của cải cách hành chính là trên 80%.
Theo báo cáo, so với năm 2017, chỉ số hài lòng của người dân trong năm 2018 về sự phục vụ hành chính của các cơ quan nhà nước đã tăng 2%, nhờ các chỉ số thành phần như tiếp cận dịch vụ, thủ tục hành chính, thái độ phục vụ công chức, kết quả trả dịch vụ đều cải thiện.
Chỉ số SIPAS 2018 cũng tiến hành so sánh giữa 8 lĩnh vực dịch vụ và 3 cấp hành chính ở địa phương và kết quả cho thấy chỉ số hài lòng của 8 lĩnh vực nằm trong khoảng từ 69,57% - 78,62%; chỉ số hài lòng của 3 cấp nằm trong khoảng 71,57% - 77,21%. Trong số 8 lĩnh vực, lĩnh vực giao thông, vận tải nhận được sự hài lòng cao nhất và lĩnh vực đất đai, môi trường nhận được sự hài lòng thấp nhất. Trong số 3 cấp hành chính ở địa phương, cấp xã nhận được sự hài lòng cao nhất và cấp huyện nhận được sự hài lòng thấp nhất. 
Bên cạnh đó, chỉ số SIPAS 2018 cũng ghi nhận năm 2018, người dân, tổ chức có những phản ánh khá tích cực đối với quá trình cung ứng dịch vụ hành chính công, phục vụ người dân, tổ chức của các cơ quan hành chính nhà nước ở 63 tỉnh, thành phố. 
Theo đó, gần như 100% người dân, tổ chức giao dịch dịch vụ hành chính công tại Bộ phận Một cửa; 78,20% đi lại 1 - 2 lần để giải quyết công việc; 93,80% nhận kết quả đúng hẹn và sớm hẹn; 97,55% không bị gây phiền hà, sách nhiễu; 98,58% không bị gợi ý nộp thêm tiền ngoài phí/lệ phí.
Tuy nhiên, báo cáo SIPAS 2018 cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan công quyền. Đó là, tỉ lệ người dân không hài lòng với sự phục vụ công chức tăng từ 1,96% năm 2017 lên 2,08% năm 2018.
Tỷ lệ người dân, tổ chức hài lòng về việc tiếp nhận, xử lý ý kiến góp ý, phản ánh, kiến nghị của cơ quan hành chính nhà nước nói chung trong cả nước năm 2018 thấp hơn so với năm 2017 (74,07% so với 75,34%). 
Có 21 tỉnh, thành phố có chỉ số SIPAS giảm 1-2% so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ người dân, tổ chức phản ánh công chức gợi ý nộp thêm tiền ngoài phí/lệ phí ở địa phương có xu hướng tăng lên, với tỉnh có tỷ lệ cao nhất tăng từ 4,30% năm 2017 lên 5,01% năm 2018. 
Đặc biệt, vẫn còn gần 20% số người được hỏi trong cả nước phải đi lại nhiều lần; 5,12% số người được hỏi bị trễ hẹn, đặc biệt lĩnh vực xây dựng có chỉ số trễ hẹn lên đến 7,1% và lĩnh vực đất đai là 12,30% hay Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh lên tới 17,5%.
Chỉ có 33,29% số người bị trễ hẹn trong cả nước nhận được thông báo của cơ quan về việc trễ hẹn và chỉ có 18,6% nhận được xin lỗi của cơ quan về việc trễ hẹn, còn lại 81,43% là không nhận được xin lỗi. Trên thực tế chỉ có duy nhất 1 tỉnh trong 63 tỉnh đã thực hiện xin lỗi đối với tất cả người dân, tổ chức bị trả kết quả trễ hẹn đạt tỷ lệ 100%. Tỉnh có chỉ số cao thứ hai là 50%, do vậy có thể thấy 62 tỉnh còn lại có tỷ lệ cơ quan hành chính xin lỗi vì trả kết quả trễ hẹn nằm trong khoảng 0 - 50% 
Ngoài ra, có 2,45% số người được hỏi trong cả nước cho rằng công chức gây phiền hà, sách nhiễu và 1,42 % số người được hỏi cho rằng công chức gợi ý nộp thêm tiền ngoài phí/lệ phí theo quy định cho thấy vẫn còn hiện tượng công chức gây phiền hà, sách nhiễu và tiêu  cực đối với người dân, tổ chức trong quá trình cung ứng dịch vụ hành chính công.

HOÀNG HÀ