Bộ trưởng Giáo dục: Kiên quyết loại những giáo viên không đạt yêu cầu

N.Mạnh

15:03 09/06/2017

BizLIVE - “Kiên quyết đưa ra khỏi ngành những giáo viên chưa đạt, không đạt yêu cầu mới", Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo Phùng Xuân Nhạ khẳng định.

Bộ trưởng Giáo dục: Kiên quyết loại những giáo viên không đạt yêu cầu

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo Phùng Xuân Nhạ.

Ngày 9/6, Quốc hội đã tiến hành thảo luận về các vấn đề kinh tế - xã hội. Tham gia phát biểu, một số đại biểu quan tâm đến vấn đề chất lượng giáo dục.
Giải trình các ý kiến của đại biểu, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo Phùng Xuân Nhạ cho biết Bộ đang đề xuất chuyển biên chế trong các cơ sở giáo dục công lập sang chế độ hợp đồng.
Theo ông Nhạ, muốn nâng cao chất lượng giáo dục phải có nguồn lực và động lực. Trong đó, động lực với giáo viên là hết sức quan trọng. Thực tế với chế độ công chức viên chức như hiện nay bộc lộ nhiều bất cập, đặc biệt trong khâu tuyển dụng.
Việc tuyển dụng giáo viên hiện nay, theo Bộ trưởng Nhạ nhiều khi chưa phù hợp với nhu cầu môn học, đặc biệt là chuyên môn dẫn đến hiện tượng thừa thiếu còn rất nhiều.
“Nhiều giáo viên có tâm lý vào biên chế để ổn định. Rất khó khăn trong nâng cao kiến thức, phẩm chất năng lực đáp ứng nhu cầu đổi mới dạy theo chương trình mới dẫn đến chất lượng giáo dục không cao.
Vì vậy chúng tôi mới đặt vấn đề thí điểm bỏ công chức viên chức ở khu vực đại học và một số trường phổ thông có điều kiện sau đó từng bước rút kinh nghiệm, nhân rộng”, Bộ trưởng Nhạ nói.
Ông Nhạ nhấn mạnh, đối với khu vực giáo viên và đội ngũ nhà giáo phải được đặc biệt đổi mới. Đây là yếu tố quyết định nâng cao chất lượng giáo dục, có từng bước đổi mới để thực hiện.
Hiện Bộ này đang nghiên cứu đề xuất để từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ và quản lý nhà giáo. Trong Nghị quyết 29 nêu rất rõ năng lực đội ngũ phải căn cứ vào đóng góp kết quả, phẩm chất. Bộ sẽ kiên quyết đưa ra khỏi ngành những giáo viên chưa đạt, không đạt yêu cầu mới, Bộ trưởng Nhạ cho biết.
Bộ trưởng Giáo dục cũng cho biết, đây là nhiệm vụ rất khó khăn nhưng không thể không làm, quan trọng là phải nghiên cứu thật kĩ lộ trình và thực hiện một cách căn cơ. 
“Gần đây chúng tôi đã trao đổi với các đơn vị, các nơi, các sở về chủ trương này được nhất trí và dư luận xã hội cũng rất quan tâm và đồng hành. Điều quan trọng là lộ trình, bước đi như thế nào cho nó phù hợp với điều kiện của các cơ sở và tâm lý của giáo viên”, Bộ trưởng Nhạ nói.

N.MẠNH