BizLIVE - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa có các quyết định về nhân sự tại Ngân hàng Chính sách xã hội và Ngân hàng Phát triển Việt Nam.
Bổ nhiệm lãnh đạo Ngân hàng Phát triển Việt Nam và Ngân hàng Chính sách xã hội
Ông Lê Minh Hưng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được bổ nhiệm kiêm giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa có các quyết định về nhân sự tại Ngân hàng Chính sách xã hội và Ngân hàng Phát triển Việt Nam.
Cụ thể, ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được bổ nhiệm kiêm giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội thay ông Nguyễn Văn Bình đã nhận công tác khác.
Ông Phạm Quang Tùng, Phó tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Phát triển Việt Nam (thay ông Nguyễn Quang Dũng, Quyền Chủ tịch Hội đồng quản lý Ngân hàng Phát triển Việt Nam, nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/6/2016).
Ông Nguyễn Phước Thanh, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiêm giữ chức thành viên Hội đồng Quản lý Ngân hàng Phát triển Việt Nam, thôi giữ chức thành viên Hội đồng Quản lý Ngân hàng Phát triển Việt Nam.
Còn ông Trần Xuân Hà, Thứ trưởng Bộ Tài chính kiêm giữ chức thành viên Hội đồng Quản lý Ngân hàng Phát triển Việt Nam và thôi giữ chức thành viên Hội đồng Quản lý Ngân hàng Phát triển Việt Nam.
Thủ tướng cũng đã quyết định bổ nhiệm ông Đào Quang Thu, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiêm giữ chức thành viên Hội đồng Quản lý Ngân hàng Phát triển Việt Nam, thôi giữ chức thành viên Hội đồng Quản lý Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

MẠNH NGUYỄN
Theo Cuộc sống An toàn