Bộ Ngoại giao có 2 thứ trưởng mới

Kiều Châu

17:59 16/08/2016

BizLIVE - Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Bá Hùng và ông Nguyễn Quốc Dũng làm Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.

Bộ Ngoại giao có 2 thứ trưởng mới

Ông Nguyễn Bá Hùng, tân Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.

Cụ thể, tại Quyết định số 1599/QĐ-TTg, Thủ tướng bổ nhiệm ông Nguyễn Bá Hùng, Vụ trưởng Vụ châu Mỹ, Bộ Ngoại giao kiêm Giám đốc cơ quan Việt Nam tìm kiếm người mất tích, giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.

Tại Quyết định số 1618/QĐ-TTg, Thủ tướng bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Dũng, Trợ lý Bộ trưởng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Ngoại giao giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.

Như vậy, với việc bổ sung thêm hai thứ trưởng mới, cơ cấu lãnh đạo Bộ Ngoại giao hiện nay gồm có Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh và 7 Thứ trưởng, gồm: Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn, Thứ trưởng Lê Hoài Trung, Thứ trưởng Hà Kim Ngọc, Thứ trưởng Vũ Hồng Nam, Thứ trưởng Đặng Đình Quý và hai tân Thứ trưởng Nguyễn Bá Hùng, Nguyễn Quốc Dũng.

KIỀU CHÂU