BizLIVE - Dự thảo quy định rõ các đơn vị vận tải phải “có phương án kiểm soát để bảo đảm không bỏ quên hành khách ở trên xe khi kết thúc hành trình".
Bộ Giao thông soạn cơ chế siết hoạt động đưa đón học sinh
Vụ việc bỏ quên học sinh trên xe đưa đón đã dấy lên mối lo về độ an toàn của hoạt động này.
Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đã nhận được văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đề nghị quy định tiêu chuẩn ô tô đưa đón học sinh.
Bộ GTVT cho biết, hiện nay ô tô chở học sinh đang được các Sở GTVT cấp phép hoạt động theo loại hình kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng.
Quy định tại Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/21014 của Chính phủ và Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07/11/2014 của Bộ trưởng Bộ GTVT nêu rõ, các xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng buộc phải thuộc các đơn vị vận tải đã được Sở GTVT cấp Giấy phép kinh doanh vận tải và xe được cấp phù hiệu, gắn thiết bị giám sát hành trình theo quy định.
Đối với đề nghị cần "rà soát, nghiên cứu, bổ sung các quy định của pháp luật và hướng dẫn cụ thể đối với loại hình vận tải hành khách là học sinh từ bậc mầm non đến phổ thông" từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ GTVT cho biết, đang trong quá trình xây dựng dự thảo Nghị định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.
Dự thảo Nghi định đã được Bộ GTVT báo cáo Thủ tướng Chính phủ bổ sung quy định để quản lý chặt chẽ hơn, nhưng một mặt cũng có quy định riêng để phù hợp với tình hình thực tế. 
Cụ thể, dự thảo quy định rõ các đơn vị vận tải phải “có phương án kiểm soát để bảo đảm không bỏ quên hành khách ở trên xe khi kết thúc hành trình".
Tại khoản số Điều 7 của dự thảo cũng quy định đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng vận chuyển học sinh, sinh viên, cán bộ công nhân viên đi học, đi làm phải thông báo lại khi có sự thay đổi về hành trình, thời gian vận chuyển hoặc các điểm dừng đỗ, đón trả khách.
Ngoài ra, Bộ GTVT cũng đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, hướng dẫn các trường học khi các trường có tổ chức đưa đón học sinh đến trường bằng xe ô tô phải lựa chọn các đơn vị kinh doanh vận tải có đủ điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo quy định pháp luật.

HẠ AN