Bị “tố” phí đường bộ quá cao, Bộ Tài chính nói gì?

Tâm An

06:25 08/01/2016

BizLIVE - "Đề nghị của Bộ Giao thông vận tải về việc lùi thời gian thu phí đường bộ với các dự án BOT là chưa phù hợp với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, cam kết với nhà đầu tư trong hợp đồng BOT Nhà nước đã ký", Bộ Tài chính cho biết.

Bị “tố” phí đường bộ quá cao, Bộ Tài chính nói gì?

Ảnh minh họa.

Trong thông cáo báo chí phát đi chiều 7/1, Bộ Tài chính cho biết, thời gian gần đây trên các phương tiện thông tin đại chúng có đưa ra một số ý kiến cho rằng phí đường bộ đối với dự án BOT do Bộ Tài chính đưa ra quá cao.

Bên cạnh đó, đề xuất của Bộ Giao thông vận tải lùi thời hạn tăng phí đối với một số trạm thu phí BOT không được Bộ Tài chính chấp thuận đã gây nên nhiều phản ứng trái chiều trong dư luận.

Theo Bộ Tài chính, chủ trương của Đảng và Luật Giao thông đường bộ năm 2008 và các Nghị định của Chính phủ Chính phủ về đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT), các dự án BOT giao thông trên các tuyến quốc lộ, từ việc xây dựng đề xuất các dự án; lựa chọn nhà đầu tư; thẩm định, phê duyệt và công bố dự án; ký kết hợp đồng dự án; quản lý, triển khai xây dựng dự án và khai thác kinh doanh; xây dựng phương án tài chính của dự án, bao gồm mức thu phí hoàn vốn và thời gian hoàn vốn của từng dự án được Bộ Giao thông vận tải quyết định.

Sau khi nhà đầu tư triển khai xây dựng dự án hoàn thành, căn cứ vào mức thu phí tại hợp đồng BOT, nhà đầu tư có văn bản đề nghị với Bộ Giao thông vận tải xem xét.

Sau khi xem xét, Bộ Giao thông vận tải có văn bản đề nghị Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định thu phí hoàn vốn của từng dự án (trong đó, đề xuất cụ thể: mức thu phí, thời gian thu phí hoàn vốn, lộ trình điều chỉnh tăng mức thu phí,...).

Thực hiện quy định pháp luật phí và lệ phí; trên cơ sở đề xuất của Bộ Giao thông vận tải và Hợp đồng BOT Bộ Giao thông vận tải đã ký với Nhà đầu tư (mức thu phí hoàn vốn và thời gian thu phí hoàn vốn); Bộ Tài chính thống nhất với Bộ Giao thông vận tải để ban hành Thông tư quy định mức thu phí từng dự án; việc xây dựng và ban hành Thông tư được thực hiện theo đúng quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Mặt khác, về mức thu từng dự án phù hợp với quy định tại Thông tư số 159/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thu phí sử dụng đường bộ hoàn vốn các dự án đầu tư xây dựng đường bộ, trong đó, quy định khung mức thu phí và lộ trình điều chỉnh mức thu phí.

Cụ thể, năm 2014 mức thu tối đa không quá 2,5 lần mức tối thiểu khung; năm 2015 tối đa không quá 3 lần mức tối thiểu khung; năm 2016 áp dụng mức tối đa khung.

Tuy nhiên, ngày 30/12/2015, Bộ Tài chính nhận được công văn số của Bộ Giao thông đề nghị lùi thời hạn điều chỉnh mức thu phí hoàn vốn của 23 Dự án BOT (có lộ trình tăng phí kể từ ngày 1/1/2016) đến ngày 1/6/2016 (lùi thời gian thực hiện 5 tháng).

"Bộ Tài chính thấy rằng đề nghị của Giao thông vận tải chưa phù hợp với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, cam kết với nhà đầu tư trong hợp đồng BOT Nhà nước đã ký và không thể ban hành Thông tư lùi thời hạn ngay được vì phải thực hiện theo đúng quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật", văn bản của Bộ Tài chính nêu rõ.

Mặt khác, Bộ Tài chính cho biết, hiện cả nước có 53 trạm thu phí, nhưng Bộ Giao thông chỉ đề nghị lùi thời gian điều chỉnh tăng mức thu phí của 23 trạm.

Trong khi đó vẫn tiếp tục có văn bản đề nghị Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định thu phí hoàn vốn 7 Dự án sắp hoàn thành, với mức thu bằng 3,5 lần mức thu cơ bản.

Do đó, Bộ Tài chính đã có công văn đề nghị Bộ Giao thông đánh giá tổng thể tình hình thu phí các dự án; Đề xuất sửa đổi, bổ sung chính sách cần phân tích tác động trước mắt và lâu dài, đảm bảo tính phù hợp của chính sách; đảm bảo hài hòa lợi ích Nhà nước, nhà đầu tư và người dân...

TÂM AN