Bãi nhiệm tư cách đại biểu HĐND TP. Hà Nội với bà Nguyệt Hường

Mạnh Nguyễn

16:27 03/08/2016

BizLIVE - Tại phiên họp chiều 3/8, với 100% đại biểu có mặt (96 đại biểu) tán thành, HĐND TP. Hà Nội đã bãi nhiệm tư cách đại biểu HĐND TP đối với bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường.

Bãi nhiệm tư cách đại biểu HĐND TP. Hà Nội với bà Nguyệt Hường

Bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường.

Tại phiên họp chiều 3/8, Trưởng ban Pháp chế HĐND TP. Hà Nội Nguyễn Hoài Nam đã trình bày tờ trình về việc bãi nhiệm đại biểu HĐND TP đối với bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường.
Theo tờ trình, bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư TNG Holdings Việt Nam là đại biểu Quốc hội khóa 13, được bầu vào đại biểu khóa 14 nhưng không được công nhận. Bà Hường cũng là đại biểu HĐND TP. Hà Nội khóa 15.
Ngày 15/7, đại diện Tiểu ban nhân sự và giải quyết khiếu nại tố cáo của Hội đồng bầu cử quốc gia đã làm việc với bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường, quá trình làm việc bà đã thừa nhận mang quốc tịch Malta và có tài khoản nước ngoài, cổ phiếu ở Malta.
Trước đó, trong hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu HĐND TP khóa 15, phần kê khai tài sản ghi không có tiền và tài khoản nước ngoài.
Ông Nam cho biết, bà Hường đã vi phạm Hiến pháp, Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Bầu cử Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, Luật Quốc tịch. Do đó, Hội đồng bầu cử quốc gia đã bỏ phiếu kín, kết quả 100% thành viên Hội đồng có mặt biểu quyết xác nhận bà Hường không đủ tư cách đại biểu Quốc hội khóa 14.
Căn cứ vào luật Tổ chức chính quyền địa phương, Thường trực HĐND TP cũng đã tiến hành xem xét, thống nhất và quyết định đưa ra kỳ họp 2 HĐND TP để xem xét bãi nhiệm đại biểu HĐND TP với bà Nguyệt Hường.
Kết quả, với 100% số phiếu tán thành, HĐND TP Hà Nội đã chính thức thông qua nghị quyết về việc bãi nhiệm đại biểu HĐND với bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường.

MẠNH NGUYỄN