[Video] Những ông chủ Việt giao tài sản cho vợ con nắm giữ

Phiên An

06:56 09/10/2017

Dù điều hành các công ty lớn nhưng một số ông chủ Việt chỉ nắm cổ phần tượng trưng và để tài sản chính thức nằm trong tay vợ con.

Theo VnExpress