BizLIVE - Quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền tại Quỹ tín dụng nhân dân An Lộc vẫn được đảm bảo theo quy định của pháp luật.
Thu hồi Chứng nhận tham gia Bảo hiểm tiền gửi đối với Quỹ tín dụng nhân dân An Lộc
Ảnh minh họa.
Ngày 19/02/2019, Tổng Giám đốc Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam ký Quyết định số 112/QĐ-BHTG về việc thu hồi Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi đối với Quỹ tín dụng nhân dân An Lộc. 
Quỹ tín dụng nhân dân này có trụ sở chính tại 437 tổ 16, ấp 1, xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.
Trước đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 09/QĐ-ĐNA.TTGS ngày 18/01/2019 về việc thu hồi Giấy phép hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân An Lộc. 
Theo Quyết định số 09, lý do thu hồi giấy phép là do quỹ tín dụng giải thể tự nguyện theo Nghị Quyết của Đại hội thành viên.
Quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền tại Quỹ tín dụng nhân dân An Lộc được đảm bảo theo quy định của pháp luật.

LINH LINH