BizLIVE - Tập đoàn AIA mới đây đã công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm. Ban giám đốc AIA đã công bố mức tăng 17% đối với cổ tức giữa kỳ cho năm 2016.
Tập đoàn AIA tăng 17% đối với cổ tức giữa kỳ cho năm 2016
Ảnh minh họa.
Tập đoàn AIA vừa chính thức công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2016, kết thúc vào ngày 31 tháng 5 năm 2016.
Theo đó, giá trị hợp đồng khai thác mới (VONB) tăng 37% đạt 1.260 triệu USD. Phí bảo hiểm mới quy năm (ANP) đạt 2.355 triệu USD, tăng 31%. Biên giá trị hợp đồng khai thác mới tăng 2,4 điểm phần trăm lên mức 52,7%.
Lợi nhuận kinh doanh của tập đoàn này cũng tăng mạnh. Lợi nhuận hoạt động trên giá trị nội tại tăng 28% lên mức 2.896 triệu USD. Lợi nhuận kinh doanh sau thuế (OPAT) tăng 14% lên mức 1.956 triệu USD. Tỷ suất lợi nhuận trên cổ phiếu tăng 14% lên mức 16,34 cent USD/1 cổ phiếu.

NGUYỄN THOAN