BizLIVE - Trong kế hoạch năm 2017, ông Trần Hoài An cho biết, BIC đặt mục tiêu tổng doanh thu phí bảo hiểm năm 2017 đạt 1.900 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất phấn đấu đạt 186 tỷ đồng, tăng trưởng 10,2% so với kết quả thực hiện năm 2016.
Năm 2017, BIC đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế 186 tỷ đồng
Ảnh minh họa.
Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) vừa tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2016 và triển khai Kế hoạch kinh doanh năm 2017.
Báo cáo tại Hội nghị, ông Trần Hoài An, Tổng Giám đốc BIC cho biết, năm 2016, BIC tiếp tục theo đuổi mục tiêu hiệu quả nên đã đưa ra nhiều chính sách quản lý rủi ro chặt chẽ, lựa chọn các dịch vụ có mức độ rủi ro phù hợp, đặc biệt là kiểm soát chặt chẽ các nghiệp vụ như bảo hiểm sức khỏe con người, bảo hiểm xe cơ giới mặc dù trên thị trường đang cạnh tranh khốc liệt.
Lãnh đạo BIC thừa nhận kết quả năm 2016 chưa được như kỳ vọng, nhưng vẫn thể hiện sự khả quan và bền vững. Cụ thể, tổng doanh thu phí bảo hiểm đạt 1.671 tỷ đồng, tăng trưởng 13%, trong đó doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt 1.476 tỷ đồng, tăng trưởng 15% so với năm 2015. Lợi nhuận trước thuế của riêng Công ty mẹ BIC đạt 137,8 tỷ đồng, tăng trưởng 19%.
Trong kế hoạch năm 2017, ông Trần Hoài An cho biết, BIC đặt mục tiêu tổng doanh thu phí bảo hiểm năm 2017 đạt 1.900 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất phấn đấu đạt 186 tỷ đồng, tăng trưởng 10,2% so với kết quả thực hiện năm 2016.
Trước đó, BCTC hợp nhất quý IV/2016 cho thấy, cả năm 2016, BIC đạt lợi nhuận trước thuế 168,8 tỷ đồng, chỉ hoàn thành 73,4% kế hoạch đặt ra hồi đầu năm
Về định hướng hoạt động của BIC trong thời gian tới, ông Trần Lục Lang, Phó Tổng Giám đốc BIDV kiêm Chủ tịch HĐQT BIC, cho biết dự kiến sẽ tiến hành các thay đổi về mô hình quản trị, tái cơ cấu hoạt động của BIC đảm bảo hiệu quả. Trước đó, BIC từng lên kế hoạch và được ĐHĐCĐ thông qua phương án chuyển sang mô hình Holdings. Năm tới, BIC dự kiến sẽ tiếp tục nghiên cứu mô hình Holdings trước khi quyết định chính thức chuyển đổi để đảm bảo phù hợp với hoạt động của công ty.

TRẦN THÚY