Hơn 23.000 doanh nghiệp phá sản, giải thể trong thời gian qua là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng nợ bảo hiểm xã hội.
[Infographic] Doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội hơn 5.000 tỷ đồng

Theo VnExpress