BizLIVE - Trong sáng nay 28/3, Tổng CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIC) đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017. Đại hội đã thông qua tất cả các nội dung về kết quả kinh doanh 2016, kế hoạch 2017. Theo chia sẻ từ ban lãnh đạo BIC, dưới sự giúp đỡ của cổ đông chiến lược FairFax, BIC đang chuẩn bị khảo sát một hệ thông CNTT hiện đại.
ĐHĐCĐ BIC: Sắp khảo sát hệ thống CNTT trị giá 3 triệu USD, dừng kế hoạch chuyển trụ sở
ĐHĐCĐ thường niên 2017 của BIC
Kết quả năm 2016 chưa đạt kế hoạch
Thị phần năm 2016 của BIC duy trì ở vị trí thứ 8 với 4,1%. Theo ước tính, Top 5 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ trên thị trường Việt Nam vẫn là PVI (18,4%), Bảo Việt (18,3%), Bảo Minh (8,6%), PTI (8,6%) và PIJICO (6,8%).
Năm 2016, doanh thu của BIC chỉ hoàn thành ở mức 95,5% kế hoạch được giao, dù vẫn tăng trưởng 13% so với 2015. Trong cơ cấu doanh thu, doanh thu bảo hiểm gốc đạt 1.476, tăng trưởng 15,3%. Doanh thu tái bảo hiểm đạt 195 tỷ đồng, tăng trưởng âm 1,5%.
Về lợi nhuận, tỷ lệ thực hiện kế hoạch ở mức không cao, 75,7% kế hoạch lợi nhuận riêng BIC và 72,4% kế hoạch lợi nhuận hợp nhất.
Theo báo cáo từ HĐQT, nguyên nhân khiến cho chỉ tiêu doanh thu không đạt là do cổ đông chiến lược FairFax không định hướng vào tăng trưởng doanh thu bằng mọi giá, thay vào đó là quản lý rủi ro, tập trung tăng lợi nhuận.
Trong năm 2016, BIC đã từ chối nhiều dịch vụ có mức độ rủi ro cao. Ngoài ra, nhà tái bảo hiểm cũng thắt chặt đối với những sản phẩm nhóm 4,5 nên BIC bị sụt giảm doanh thu đối với nhóm rủi ro này. Công ty cũng chủ động thắt chặt sản phẩm Heatlhcare, không hạ phí đối với sản phẩm bảo hiểm xe giới mặc dù thị trường cạnh tranh quyết liệt.
Không đạt kế hoạch tăng trưởng doanh thu (25%), lợi nhuận của BIC cũng khó đạt được kế hoạch. Đặc biệt là khi tỷ lệ bồi thường thuộc trách nhiệm giữ lại cho năm 2016 của BIC lên tới 46,3%, làm cho lợi nhuận trước thuế giảm 42 tỷ đồng. Các sự kiện như cơn bão số 1, số 2 đã dẫn tới nhiều tổn thất đối với tài sản bảo hiểm.
Trong khi đó, lợi nhuận hoạt động đầu tư thấp do quan điểm của FairFax muốn đầu tư tập trung đầu tư giá trị trong hoạt động đầu tư cổ phiếu nên lợi nhuận đầu tư chỉ đạt được 20,4 tỷ đồng so với mức 46 tỷ đồng đề ra.
2 khoản đầu tư cũng làm giảm lợi nhuận của BIC là liên doanh BIDV-Metlife và LVI. Cụ thể, Công ty đã phải trích lập 16,9 tỷ đồng do thua lỗ từ BIDV- Metlife trong khi lợi nhuân của LVI chỉ đạt 62% kế hoạch đạt 28,6 tỷ đồng do lãi suất Ngân hàng Lào giảm, tỷ lệ bồi thường cao...
Về mặt nhân sự, năm 2016, BIC có sự thay đổi lớn ở vị trí lãnh đạo. Ông Phạm Quang Tùng đã từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT BIC. Thay thế ông là ông Trần Lục Lang kể từ tháng 7/2016.
Bên cạnh đó, do ảnh hưởng từ định hướng chuyển trụ sở chính vào TP. Hồ Chí Minh, khoảng 20 lãnh đạo/cán bộ có kinh nghiệm của BIC đã xin nghỉ việc, làm ảnh hưởng tới công tác tham mưu, điều hành của hệ thống.
Kế hoạch tăng tưởng lợi nhuận lớn hơn doanh thu
Trong năm 2017, Công ty sẽ chi trả cổ tưc năm 2016 với tỷ lệ 7% tiền mặt. Doanh thu phát sinh phí bảo hiểm là 1.900 tỷ đồng, tương ứng tăng trưởng 13,7%.
Lợi nhuận trước thuế hợp nhất là 186 tỷ đồng, tăng trưởng 35,7% so với cùng kỳ. Cổ tức theo kế hoạch cũng ở mức 7%.
Đáng chú ý, theo chia sẻ từ ban lãnh đạo, BIC đang tiến hành khảo sát một hệ thống công nghệ thông tin có trị giá đầu tư khoảng 3 triệu USD, dưới sự trợ giúp của cổ đông chiến lược FairFax. 
BIC đáng ra đã đi khảo sát và báo cáo tại kỳ ĐHĐCĐ lần này nhưng đối tác chưa sắp xếp được thời gian. Dự kiến, trong tháng 4/2017, công ty sẽ cử cán bộ đi khảo sát.
Hỏi đáp
Tại sao lợi nhuận tăng trưởng cao hơn so với doanh thu?
Mục tiêu của HĐQT đặt trong tâm vào tăng trưởng lợi nhuận. Năm 2016, tỷ lệ bồi thường cao lên tới 46,3%. Năm 2017, tỷ lệ bồi thường đề xuất là 44,2%. Theo ghi nhận, mức bồi thường này vẫn thấp hơn so với thị trường chung.
Thông tin thêm về hệ thống công nghệ thông tin?
Trước mắt, Công ty mới chỉ nâng cấp phần mềm hiện có, để đưa ra giải pháp để kết xuất báo cáo, quản trị nội bộ...
Về lâu dài, FairFax sẽ trợ giúp để BIC phát triển hệ thống phần mềm mới. Đoàn khảo sát có thể sẽ sang Singapore vào tháng 4 tới đây để đưa ra đánh giá. Tuy nhiên, nếu có triển khai, cũng phải cần thêm 2 năm nữa.
Định hướng đầu tư của BIC?
Hiện 85% khoản đầu tư của BIC cho vào tiền gửi. Năm 2016, công ty kiếm được 1,2 tỷ đồng từ đầu tư vào cổ phiếu và trái phiếu. Trong thời gian tới, BIC tiếp tục ưu tiên về tiền gửi.
Tuy nhiên, năm 2017, công ty sẽ đầu tư thêm vào BĐS để mua lại mặt bằng cho các chi nhánh. Theo đó, các khu vực hướng đến là Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Tây Nguyên.
Công ty có tiếp tục chuyển trụ sở?
Theo kế hoạch ĐHĐCĐ 2016, BIC sẽ chuyển trụ sở vào TP. Hồ Chí Minh. Địa điểm tại 30-32 Hàm Nghi, TP. Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, vướng mắc lại không phải là vấn đề chi phí mà là con người. Gần 20 lãnh đạo/cán bộ đã xin thôi việc đã ảnh hưởng đến hoạt động của BIC. Vì vậy, HĐQT quyết định tạm dừng kế hoạch chuyển trụ sở.

MAI HƯƠNG