BizLIVE - Đây là nội dung mới được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 tổ chức mới đây.
Bảo Việt dự kiến chi hơn 700 tỷ đồng cổ tức bằng tiền
Ảnh minh họa.
Thông tin từ Tập đoàn Bảo Việt (mã BVH) cho biết, tập đoàn dự kiến sẽ chi trả cổ tức năm tài chính 2018 với tỷ lệ 10%, tương đương với hơn 700 tỷ đồng, nâng tổng số tiền chi trả cổ tức cho cổ đông BVH từ khi cổ phần hóa (năm 2007) đến nay lên tới hơn 8.000 tỷ đồng bằng tiền mặt.
Theo kế hoạch mới được thông qua tại ĐHĐCĐ năm 2019 tổ chức ngày 29/9, năm 2019, Tập đoàn Bảo Việt đặt mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất dự kiến đạt 43.608 tỷ đồng, tăng trưởng 4,2% so với thực hiện năm 2018. 
Tổng doanh thu của Công ty Mẹ năm 2019 dự kiến đạt 1.544 tỷ đồng, tăng trưởng 2,4% so với năm 2018; lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 1.080 tỷ đồng. 
Cũng trong năm nay, Bảo Việt dự kiến tiếp tục phát hành thêm cổ phiếu mới bằng hình thức chào bán riêng lẻ với đối tượng là các nhà đầu tư tổ chức trong và ngoài nước, có năng lực tài chính, có thể bao gồm một hoặc một số cổ đông hiện hữu của Bảo Việt. 
Số cổ phiếu dự kiến phát hành là 41,43 triệu cổ phiếu (tương đương 5,91% số lượng cổ phiếu hiện đang lưu hành). 
Như vậy, sau khi phát hành thành công, vốn điều lệ của Tập đoàn Bảo Việt sẽ nâng lên 7.423 tỷ đồng. 
Vốn huy động được sử dụng cho các mục đích tăng vốn cho các đơn vị thành viên, đầu tư cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin và bổ sung vốn lưu động.
Trước đó, trong năm 2018, Bảo Việt đã phát hành thành công 20,4 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) chào bán cho cán bộ nhân viên thu về 733 tỷ đồng. Sau phát hành, Tập đoàn Bảo Việt tăng vốn điều lệ từ hơn 6.805 tỷ đồng lên hơn 7.008 tỷ đồng.   

TRẦN THÚY