BizLIVE - Chi phí trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán tăng đột biến khiến lãi ròng của Bảo hiểm Bảo Minh giảm 12,5%.
Bảo Minh: Lãi ròng quý I giảm còn 41 tỷ đồng do thị trường chứng khoán biến động xấu
Ảnh minh họa.

Tổng CTCP Bảo Minh (Bảo Minh - mã BMI) mới công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2020.

Theo đó, trong kỳ Bảo Minh ghi nhận doanh thu phí bảo hiểm tăng 25%, đạt 1.205 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu bảo hiểm gốc tăng 27%, đạt 1.037 tỷ đồng. Doanh thu nhận tái bảo hiểm 129 tỷ đồng.

Tổng phí nhượng tái bảo hiểm tăng 8,6% lên mức 263 tỷ đồng. Hoa hồng nhượng tái bảo hiểm và doanh thu khác 50 tỷ đồng.

Cũng trong quý I, công ty chi bồi thường 325 tỷ đồng, giảm 27% so với cùng kỳ 2019.

Đóng góp chính vào lợi nhuận của Bảo Minh trong kỳ vẫn đến từ kinh doanh bảo hiểm khi lợi nhuận gộp từ mảng này tăng 9%, đạt 71 tỷ đồng;

Mảng kinh doanh quan trọng nữa là hoạt động tài chính lại giảm mạnh, còn 9,5 tỷ đồng. Lợi nhuận từ bất động sản đầu tư giảm nhẹ 0,7% còn 993 triệu đồng.

Theo Bảo Minh, nguyên nhân chủ yếu khiến lãi ròng giảm do thị trường chứng khoán biến động xấu, giá cổ phiếu trong danh mục đầu tư của Bảo Minh bị giảm giá mạnh, dẫn đến tăng đột biến 2,5 lần chi phí trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán lên mức 117 tỷ đồng, so với mức 33 tỷ đồng cùng kỳ 2019.

Sau khi trừ đi các khoản chi phí, kết thúc quý I, công ty đạt lợi nhuận sau thuế ở mức gần 41 tỷ đồng, giảm 12,5% so với cùng kỳ 2019.

Tính đến ngày 31/3/2020, tổng tài sản của công ty tăng 5,4% so với đầu năm, ở mức 5.991 tỷ đồng.

Trong kỳ, tài sản ngắn hạn tăng nhẹ 6,5% chủ yếu ở khoản mục chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn tăng 10% so với đầu năm, đạt 2.132 tỷ đồng; Khoản mục dự phòng bồi thường nhượng tái bảo hiểm tăng 24% lên 775 tỷ đồng.

LAN ANH