BizLIVE - Mức lợi nhuận sau thuế quý III tăng gần 1,7 lần và đạt gần 74 tỷ đồng, theo ABIC do tỷ lệ chi trả bồi thường giảm so với cùng kỳ.
Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp: Chi bồi thường giảm “đẩy” lợi nhuận tăng 1,7 lần quý III
Ảnh minh họa.
CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC – mã ABI) vừa công bố giải trình biến động lợi nhuận sau thuế trong quý III/2019. Theo đó, lợi nhuận sau thuế quý III đạt gần 74 tỷ đồng, tăng gần 1,7 lần so với cùng kỳ 2018.
Theo ABIC, nguyên nhân khiến lãi ròng tăng mạnh do doanh thu phí bảo hiểm gốc tăng 54 tỷ đồng (15%), trong khi tỷ lệ chi trả bồi thường bảo hiểm trên doanh thu thuần chỉ ở mức gần 26%, giảm so với cùng kỳ 2018 ở mức gần 35%.
Theo báo cáo tài chính quý III/2019, ABIC đạt doanh thu phí bảo hiểm gốc 403,9 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ 2018. Trong đó, mảng thu phí nhiều nhất từ lĩnh vực Sức khoẻ và tai nạn con người 302 tỷ đồng; Xe cơ giới 62 tỷ đồng; Tài sản và thiệt hại 22 tỷ đồng; Nông nghiệp chỉ đạt 430 triệu đồng…
Hoạt động hiểm về Nông nghiệp tại ABIC rất thấp, chỉ chiếm 0,11% tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc. Nguồn: BCTC quý III của ABIC.
Mảng doanh thu tài chính tăng 29%, đạt 31 tỷ đồng, chủ yếu từ lãi tiền gửi có kỳ hạn tại ngân hàng.
Khoản mục Chi bồi thường trong kỳ 96 tỷ đồng, chiếm 26% doanh thu thuần. Trong đó, chủ yếu chi trả bảo hiểm về Sức khoẻ và tai nạn con người lớn nhất tới 61,3 tỷ đồng; chi bồi thường Xe cơ giới 28 tỷ đồng; chi Tài sản và thiệt hại 5 tỷ đồng; chi bồi thường bảo hiểm Nông nghiệp vỏn vẹn 56 triệu đồng.
Phần chi phí cho hoa hồng bảo hiểm 61 tỷ đồng. Ngoài ra, khoản chi khác thuộc về chi phí tiếp khách tới 15 tỷ đồng.
Tổng chi phí hoạt động tăng 15%, ở mức 188 tỷ đồng. Trong đó, chi phí nhân viên tăng mạnh 57%, đạt 63 tỷ đồng.
Lợi nhuận trước thuế quý III đạt 92,2 tỷ đồng, tăng mạnh 1,68 lần. Lợi nhuận sau thuế cũng tăng tương ứng gần 1,7 lần, đạt gần 74 tỷ đồng.
Luỹ kế 9 tháng đầu năm, ABIC đạt lợi nhuận trước thuế 259 tỷ đồng, tăng 68% so với cùng kỳ 2018.
Hiện ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) đang là cổ đông lớn nhất tại ABIC, nắm giữ 51,32%. Tổng công ty Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam nắm giữ 8,42% vốn tại ABIC.
ABIC đang có gần 43 tỷ đồng giá trị hợp đồng bảo hiểm chưa phát sinh trách nhiệm. Đây là những hợp đồng đã được ký kết nhưng bên mua chưa đóng phí bảo hiểm, hay còn gọi là hợp đồng treo.
Tính đến hết 30/9, tổng tài sản đạt 2.483 tỷ đồng, tăng 16% so với đầu năm. Đầu tư tài chính ngắn hạn tăng 18% so với đầu năm, đạt 1.857 tỷ đồng. Dự phòng nghiệp vụ đạt 1.293 tỷ đồng, tăng 13%.
Một điều dễ nhận thấy trong cơ cấu doanh thu phí bảo hiểm về lĩnh vực nông nghiệp tại ABIC vẫn còn rất thấp, chỉ chiếm 0,11% tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc trong quý III. Trong quý này chỉ phát sinh mức bồi thường bảo hiểm 56 triệu đồng, trong khi kỳ trước ABIC còn không có chi trả bồi thường nông nghiệp.

LAN ANH