Vietcombank có tân Trưởng Ban kiểm soát

Vietcombank có tân Trưởng Ban kiểm soát
Ông Lại Hữu Phước vừa được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Vietcombank, thay thế bà Trương Lệ Hiền – nguyên Trưởng Ban kiểm soát Vietcombank nghỉ chế độ từ ngày 01/11/2020...
HDBank tiếp tục chia cổ tức tỷ lệ 26,92%

HDBank tiếp tục chia cổ tức tỷ lệ 26,92%

Trước đó, HDBank cũng vừa mới hoàn thành việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức đợt 1 và phát hành cổ phiếu thưởng để thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu,...
Chat với BizLIVE