Doanh nghiệp thép hết lỗ, nhưng chưa hết khó

Doanh nghiệp thép hết lỗ, nhưng chưa hết khó

Đầu năm 2019, giá nguyên liệu tuy đã phục hồi trở lại, giúp doanh nghiệp ngành thép không bị lỗ hàng tồn kho, nhưng khó khăn mới cũng xuất hiện, dự báo một năm không nhiều...
Chat với BizLIVE