PNJ góp vốn vào chuỗi cầm đồ

PNJ góp vốn vào chuỗi cầm đồ

Hệ thống cầm đồ Người Bạn Vàng trước đó từng có sự hợp tác với PNJ từ lâu và sẽ cầm các sản phẩm điện thoại, laptop, trang sức vàng, kim cương.
Chat với BizLIVE