[Video] Phát biểu tâm huyết của đại biểu Quốc hội về các vấn đề nóng

P.V

09:18 12/06/2017

Đại biểu thẳng thắn nêu thực trạng người dân ở nhà thì bất an về thực phẩm, ra đường thì bất an về giao thông...