[Video] Mục sở thị đường ống xả thải của Formosa dưới đáy biển Vũng Áng

Phong Linh

20:59 24/04/2016

Hình ảnh đường ống xả thải khổng lồ của Formosa chôn dưới biển Vũng Áng được ghi lại rõ nét trong video lặn biển dưới đây.