UBND TP. Hà Nội cam kết cắt giảm đến 30% thời gian giải quyết thủ tục hành chính về đầu tư

Hồng Quân

17:19 29/04/2016

BizLIVE - Hà Nội cũng sẽ giảm 20% thủ tục hành chính trong các lĩnh vực giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, giảm 30 đến 50% trong lĩnh vực quy hoạch; các hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng được giải quyết trong 02 ngày làm việc đối với quá trình giao dịch trên mạng

UBND TP. Hà Nội cam kết cắt giảm đến 30% thời gian giải quyết thủ tục hành chính về đầu tư

Ảnh minh họa.

Sáng nay, trong khuôn khổ Hội nghị Thủ tướng gặp gỡ doanh nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh, Ủy ban Nhân dân TP. Hà Nội đã ký cam kết với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) về việc tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp.

Theo đó, 2 bên cam kết triển khai mạnh mẽ các biện pháp tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh theo hướng minh bạch và thông thoáng cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết số 19/NQ-CP của Chính phủ về cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; góp phần cùng cả nước đạt chỉ số môi trường kinh doanh tối thiểu mức trung bình của nhóm nước ASEAN-4 vào năm 2016, ASEAN-3 vào năm 2020 trên một số chỉ tiêu chủ yếu.
Hai bên cam kết hỗ trợ các doanh nghiệp trong và ngoài nước thúc đẩy các hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh; tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp hoạt động thành công và lâu dài trên địa bàn Thủ đô.
Cụ thể, UBND TP. Hà Nội sẽ tăng cường đối thoại chính quyền - doanh nghiệp, tạo điều kiện để doanh nghiệp có thể tham gia đóng góp ý kiến về các quy định, chính sách của Thành phố.
Công khai minh bạch, cập nhật và hướng dẫn rõ ràng 100% các quyết định, chính sách, thủ tục hành chính, các quy hoạch ngành, quy hoạch phân khu, quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất.

Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính trên tinh thần 5 rõ: “rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm và rõ hiệu quả”, “một việc - một đầu mối xuyên suốt”. Nâng cao sự năng động và tiên phong của lãnh đạo các cấp chính quyền trong hỗ trợ doanh nghiệp.

Cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính những lĩnh vực liên quan trực tiếp đến doanh nghiệp: đăng ký kinh doanh, thuế, bảo hiểm xã hội, hải quan, điện, tín dụng,… theo hướng tăng cường một cửa liên thông, hướng tới “một cửa liên thông điện tử”.
Hà Nội phấn đấu đi đầu cả nước về xây dựng Chính quyền điện tử. Khuyến khích các doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính qua mạng: đăng ký kinh doanh, thuế, hải quan, bảo hiểm xã hội, quy hoạch, đất đai,…
Đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh, phù hợp với những cam kết quốc tế trong các lĩnh vực: tiếp cận đất đai, tiếp cận nguồn vốn, nguồn nhân lực chất lượng cao, tiếp cận thị trường, đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ,…
Bảo vệ quyền sở hữu tài sản hợp pháp và quyền tự do kinh doanh của người dân, doanh nghiệp theo quy định của pháp luật; tạo môi trường đầu tư kinh doanh an toàn, thuận lợi.
Những điều Hà Nội cam kết làm ngay trong năm 2016

Các hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng được giải quyết trong 02 ngày làm việc (giảm 33% so với quy định) đối với quá trình giao dịch trên mạng và trả kết quả ngay trong ngày kể từ khi tiếp nhận hồ sơ bằng bản giấy tại cơ quan đăng ký kinh doanh. Phấn đấu giải quyết đúng thời hạn 100% hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng.

Duy trì tỷ lệ doanh nghiệp thực hiện kê khai thuế điện tử đạt trên 95%, nộp thuế điện tử tối thiểu đạt 90%.
Cắt giảm đến 30% thời gian giải quyết thủ tục hành chính về đầu tư trong nước và đầu tư có vốn nước ngoài so với yêu cầu tại các văn bản pháp luật về đầu tư.
Giảm 20% thủ tục hành chính trong các lĩnh vực giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, giảm 30 đến 50% trong lĩnh vực quy hoạch.
Rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng xuống còn 21 đến 26 ngày, giảm từ 10 đến 10 ngày so với Quy định theo Thông tư số 33/2014/TT-BCT ngày 10/10/2014 của Bộ Công thương.

HỒNG QUÂN

Thăm dò ý kiến
Bạn sẽ chuyển sang nhà mạng di động nào?

BizLIVE - Gặp gỡ